معرفی مرکز

مرکز توسعه فناوری سلامت دانشگاه مرکزی با هدف حمایت و توسعه ایده های فناورانه با رویکرد تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و بسترسازی جهت توسعه فناوریهای حوزه سلامت می باشد. برای نیل به این هدف مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و هدایت تحقیقات و فناوری در حوزۀ تحقیقات کاربردی و فناوریهای سلامت بر عهده دارد. اهداف اصلی: تدوین چشم انداز، برنامه راهبردی، نقشه راه و سیاست ها و مدیریت کلان برنامه های دانشگاه در حوزه فناوری هدفمند نمودن فعالیت های تحقیقاتی در مسیر تولید فناوری و محصول به وسیله تسهیل فرآیندها و روش های حمایتی توانمند سازی هدفمند اعضای هیئت علمی، فناوران و متولیان شرکت های دانش بنیان در نظام سلامت بسترسازی برای انتقال دانش فنی و بومی سازی محصولات حوزه سلامت با استفاده از ظرفیت های بین المللی حمایت از گسترش وتاسیس شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت مستقر در مراکز رشد فناوری دانشگاه پیش بینی تخصیص ۳درصد از منابع کل دانشگاه در حوزه فناوری و درآمد ۵درصدی از بالاسری فروش شرکت های مستقر در چشم انداز ۱۴۰۴

مدیران پارک علم و فناوری سلامت زنجان

دکتر مجید امین زارع

مدیرتوسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دکتر حافظه صالح آبادی

رئیس مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دکتر مهرداد حمیدی

رئیس مرکز رشد فناوری های دارویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

حوزه های فعالیت

پارک سلامت زنجان در حوزه های فناوری دارویی و فناوری اطلاعات سلامت پذیرای طرح ها و استارتاپ های فعال ارائه شده توسط اساتید و دانشجویان می باشد.

فناوری های دارویی

1 2

فناوران و شرکت های پارک علم و فناوری سلامت

منتورهای پارک علم و فناوری سلامت زنجان

رویدادها و کارگاه های آموزشی

47امین رویداد تجهیزات پزشکی

زمان برگزاری: 14 دی ماه 1401

هفتمین فن بازار ملی سلامت

زمان برگزاری: 11 و 12 دی ماه 1401

کارگاه آشنایی با صنایع دارو

زمان برگزاری: اسفندماه 1401

آواتار موبایل
منو اصلی x
X