دکتر سید اسماعیل هاشمی اقدم

مدیر دفتر توسعه فناوری سلامت

دفتر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نیاز به تحول در دانشگاه های سنتی و پذیرش نقش دانشگاه ها در توسعه اقتصادی و کارآفرینی منجر به حرکت و تلاش دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل چهارم یعنی دانشگاهی کارآفرین، نوآور، فن آفرین با معیارهای الهی و ارزش های دینی شده است. برای رسیدن به این مقصود مدیریت توسعه علم و فناوری سلامت به منظور توسعه ی فعالیت های فناورانه ی دانشگاهیان و ایجاد بستر مناسب جهت پیشبرد روند تحقیقات در مسیر توسعه ودست یابی به محصولات فناورانه و دانش بنیان و همچنین تسهیل فرآیند ثبت، تجاری سازی، انتقال تکنولوژی و محصولات تولید شده به صنعت و جامعه شکل گرفته است. این مدیریت در دو حوزه توسعه و ارتقای توانمندی پژوهشگران در مسیر پژوهش و فناوری و همچنین در راستای هموار سازی، نظام مند کردن و تحقق اهداف دانشگاه علوم پزشکی در ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های مرتبط با فناوری در خدمت فناوران می باشد. نیاز به تحول در دانشگاه های سنتی و پذیرش نقش دانشگاه ها در توسعه اقتصادی و کارآفرینی منجر به حرکت و تلاش دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل چهارم یعنی دانشگاهی کارآفرین، نوآور، فن آفرین با معیارهای الهی و ارزش های دینی شده است. برای رسیدن به این مقصود مدیریت توسعه علم و فناوری سلامت به منظور توسعه ی فعالیت های فناورانه ی دانشگاهیان و ایجاد بستر مناسب جهت پیشبرد روند تحقیقات در مسیر توسعه ودست یابی به محصولات فناورانه و دانش بنیان و همچنین تسهیل فرآیند ثبت، تجاری سازی، انتقال تکنولوژی و محصولات تولید شده به صنعت و جامعه شکل گرفته است.  

دفتر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نیاز به تحول در دانشگاه های سنتی و پذیرش نقش دانشگاه ها در توسعه اقتصادی و کارآفرینی منجر به حرکت و تلاش دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل چهارم یعنی دانشگاهی کارآفرین، نوآور، فن آفرین با معیارهای الهی و ارزش های دینی شده است. برای رسیدن به این مقصود مدیریت توسعه علم و فناوری سلامت به منظور توسعه ی فعالیت های فناورانه ی دانشگاهیان و ایجاد بستر مناسب جهت پیشبرد روند تحقیقات در مسیر توسعه ودست یابی به محصولات فناورانه و دانش بنیان و همچنین تسهیل فرآیند ثبت، تجاری سازی، انتقال تکنولوژی و محصولات تولید شده به صنعت و جامعه شکل گرفته است. این مدیریت در دو حوزه توسعه و ارتقای توانمندی پژوهشگران در مسیر پژوهش و فناوری و همچنین در راستای هموار سازی، نظام مند کردن و تحقق اهداف دانشگاه علوم پزشکی در ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های مرتبط با فناوری در خدمت فناوران می باشد. نیاز به تحول در دانشگاه های سنتی و پذیرش نقش دانشگاه ها در توسعه اقتصادی و کارآفرینی منجر به حرکت و تلاش دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل چهارم یعنی دانشگاهی کارآفرین، نوآور، فن آفرین با معیارهای الهی و ارزش های دینی شده است. برای رسیدن به این مقصود مدیریت توسعه علم و فناوری سلامت به منظور توسعه ی فعالیت های فناورانه ی دانشگاهیان و ایجاد بستر مناسب جهت پیشبرد روند تحقیقات در مسیر توسعه ودست یابی به محصولات فناورانه و دانش بنیان و همچنین تسهیل فرآیند ثبت، تجاری سازی، انتقال تکنولوژی و محصولات تولید شده به صنعت و جامعه شکل گرفته است.  

دکتر سید اسماعیل هاشمی اقدم

مدیر دفتر توسعه فناوری سلامت

مدیران پارک علم و فناوری سلامت تبریز

دکتر پرویز شهابی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر سودابه داوران

رئیس مرکز نوآوری و شتابدهی سلامت

دکتر سید اسماعیل هاشمی اقدم

رئیس مرکز رشد فناوری تجهیزات پزشکی

دکتر احد مختار زاده

رئیس مرکز رشد بیوتکنولوژی و فرآورده های دارویی

حوزه های فعالیت

پارک سلامت تبریز در حوزه های تجهیزات پزشکی، دارویی، فناوری اطلاعات سلامت، مهندسی بافت و سلول های بنیادی، فراورده های گیاهان دارویی و طب سنتی و بیوتکنولوژی پذیرای طرح ها و استارتاپ های فعال ارائه شده توسط اساتید و دانشجویان می باشد.

تجهیزات پزشکی

حمایت از طراحی، ساخت و تولید 
تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور

فرآورده های دارویی

حمایت از تولید فرآورده های دارویی جدید و کمک به راه اندازی خط تولید داروهای خاص

فناوری سلامت

حمایت از استارتاپ ها و محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات سلامت، پزشکی از راه دور و...

فروشگاه محصولات

فناوران و شرکت های پارک علم و فناوری سلامت

شرکت سینا حمد آریا

شرکت تابش انوار آذربایجان

شرکت نبض سلامت امروز

شرکت سنجش افزار تجهیز طب

منتورهای پارک علم و فناوری سلامت تبریز

رویدادها و کارگاه های آموزشی

کارگاه حضوری آشنایی با صنایع داروسازی

زمان برگزاری: اسفند ماه 1401

کارگاه حضوری از ایده تا اختراع

زمان برگزاری: اسفند ماه 1401

کارگاه حضوری مدل های کسب و کار

در فضای مجازی

زمان برگزاری: اسفندماه 1401

آواتار موبایل
منو اصلی x
X