دکتر حسین پارسایی

مدیر دفتر توسعه فناوری سلامت

دفتر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نیاز به تحول در دانشگاه های سنتی و پذیرش نقش دانشگاه ها در توسعه اقتصادی و کارآفرینی منجر به حرکت و تلاش دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل چهارم یعنی دانشگاهی کارآفرین، نوآور، فن آفرین با معیارهای الهی و ارزش های دینی شده است. برای رسیدن به این مقصود مدیریت توسعه علم و فناوری سلامت به منظور توسعه ی فعالیت های فناورانه ی دانشگاهیان و ایجاد بستر مناسب جهت پیشبرد روند تحقیقات در مسیر توسعه ودست یابی به محصولات فناورانه و دانش بنیان و همچنین تسهیل فرآیند ثبت، تجاری سازی، انتقال تکنولوژی و محصولات تولید شده به صنعت و جامعه شکل گرفته است. این مدیریت در دو حوزه توسعه و ارتقای توانمندی پژوهشگران در مسیر پژوهش و فناوری و همچنین در راستای هموار سازی، نظام مند کردن و تحقق اهداف دانشگاه علوم پزشکی در ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های مرتبط با فناوری در خدمت فناوران می باشد. نیاز به تحول در دانشگاه های سنتی و پذیرش نقش دانشگاه ها در توسعه اقتصادی و کارآفرینی منجر به حرکت و تلاش دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل چهارم یعنی دانشگاهی کارآفرین، نوآور، فن آفرین با معیارهای الهی و ارزش های دینی شده است. برای رسیدن به این مقصود مدیریت توسعه علم و فناوری سلامت به منظور توسعه ی فعالیت های فناورانه ی دانشگاهیان و ایجاد بستر مناسب جهت پیشبرد روند تحقیقات در مسیر توسعه ودست یابی به محصولات فناورانه و دانش بنیان و همچنین تسهیل فرآیند ثبت، تجاری سازی، انتقال تکنولوژی و محصولات تولید شده به صنعت و جامعه شکل گرفته است.  

دفتر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نیاز به تحول در دانشگاه های سنتی و پذیرش نقش دانشگاه ها در توسعه اقتصادی و کارآفرینی منجر به حرکت و تلاش دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل چهارم یعنی دانشگاهی کارآفرین، نوآور، فن آفرین با معیارهای الهی و ارزش های دینی شده است. برای رسیدن به این مقصود مدیریت توسعه علم و فناوری سلامت به منظور توسعه ی فعالیت های فناورانه ی دانشگاهیان و ایجاد بستر مناسب جهت پیشبرد روند تحقیقات در مسیر توسعه ودست یابی به محصولات فناورانه و دانش بنیان و همچنین تسهیل فرآیند ثبت، تجاری سازی، انتقال تکنولوژی و محصولات تولید شده به صنعت و جامعه شکل گرفته است. این مدیریت در دو حوزه توسعه و ارتقای توانمندی پژوهشگران در مسیر پژوهش و فناوری و همچنین در راستای هموار سازی، نظام مند کردن و تحقق اهداف دانشگاه علوم پزشکی در ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های مرتبط با فناوری در خدمت فناوران می باشد. نیاز به تحول در دانشگاه های سنتی و پذیرش نقش دانشگاه ها در توسعه اقتصادی و کارآفرینی منجر به حرکت و تلاش دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل چهارم یعنی دانشگاهی کارآفرین، نوآور، فن آفرین با معیارهای الهی و ارزش های دینی شده است. برای رسیدن به این مقصود مدیریت توسعه علم و فناوری سلامت به منظور توسعه ی فعالیت های فناورانه ی دانشگاهیان و ایجاد بستر مناسب جهت پیشبرد روند تحقیقات در مسیر توسعه ودست یابی به محصولات فناورانه و دانش بنیان و همچنین تسهیل فرآیند ثبت، تجاری سازی، انتقال تکنولوژی و محصولات تولید شده به صنعت و جامعه شکل گرفته است.  

دکتر حسین پارسایی

مدیر دفتر توسعه فناوری سلامت

حوزه های فعالیت

پارک سلامت شیراز در حوزه های تجهیزات پزشکی، دارویی، فناوری اطلاعات سلامت، مهندسی بافت و سلول های بنیادی، فراورده های گیاهان دارویی و طب سنتی و بیوتکنولوژی پذیرای طرح ها و استارتاپ های فعال ارائه شده توسط اساتید و دانشجویان می باشد.

فناوری سلامت

حمایت از استارتاپ ها و محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات سلامت، پزشکی از راه دور و...

گیاهان دارویی و طب سنتی

حمایت از تولید فرآورده های دارویی جدید و کمک به راه اندازی خط تولید داروهای خاص

تجهیزات پزشکی

حمایت از طراحی، ساخت و تولید 
تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور

مهندسی بافت و سلول های بنیادی

حمایت از تولید فرآورده های دارویی جدید و کمک به راه اندازی خط تولید داروهای خاص

فرآورده های دارویی

حمایت از تولید فرآورده های دارویی جدید و کمک به راه اندازی خط تولید داروهای خاص

بیوتکنولوژی

حمایت از تولید فرآورده های دارویی جدید و کمک به راه اندازی خط تولید داروهای خاص

فروشگاه محصولات

فناوران و شرکت های مستقر در مراکز رشد سلامت

صنایع صفا الکترونیک

پارس نیوش دارو

آوای لیان داروی پارس

سخت کوشان آوای گل نرگس

رایان پرداز هوشمند آرتین

پیشگامان کالبد آزمای همراه شیراز

محصولات فناوری نانو ایران

مهندسی توسعه پایدار مبتکران سیوان

دانش پارس زرگیاه

داده گستران دنا

آسیا طب روناک

زیست پلاسما هونام آریا

منتورهای مراکز رشد سلامت شیراز

رویدادها و کارگاه های آموزشی

پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی

زمان برگزاری: 14 دی ماه 1401

فراخوان رویداد پیوند

زمان برگزاری: 11 و 12 دی ماه 1401

کمپ مالکیت فکری تا تجاری سازی

زمان برگزاری: اسفندماه 1401

آواتار موبایل
منو اصلی x
X