معرفی مرکز

ننوشتم هنوز

مدیران پارک علم و فناوری سلامت شهید بهشتی

دکتر حمیدرضا مقیمی

مدیر امور فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

حوزه های فعالیت

پارک سلامت شهید بهشتی در حوزه های تغذیه، تجهیزات پزشکی، دارویی، دندان پزشکی، فناوری طب بازساختی پذیرای طرح ها و استارتاپ های فعال ارائه شده توسط اساتید و دانشجویان می باشد.

فناوری های دارویی

حمایت از تولید فرآورده های دارویی جدید 1

تجهیزات پزشکی

حمایت از طراحی، ساخت و تولید 
تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور

دندان پزشکی

حمایت از استارتاپ ها و محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات سلامت، پزشکی از راه دور و..

فناوری­ طب بازساختی

2
5

فناوران و شرکت های پارک علم و فناوری سلامت

منتورهای پارک علم و فناوری سلامت شهید بهشتی

رویدادها و کارگاه های آموزشی

وبینار موفقیت و شکست کسب و کارهای نوپا

زمان برگزاری:28 بهمن ماه 1401

وبینار آشنایی با فرایند دانش بنیان شدن

زمان برگزاری: اسفندماه 1401

وبینار طراحی بوم کسب و کار

زمان برگزاری: 23 دی ماه 1401

آواتار موبایل
منو اصلی x
X