, ,

دستگاه تیتراتور پتانسیومتری تمام اتوماتیک توس نانو


مقایسه

آدرس شرکت:

مشهد- ویلاشهر- امام رضا 12- پلاک57

  • شماره تماس: 35510605-051
  • ایمیل: info@ToosNano.ir

ویژگی محصول

• تعداد الکترود: 2 عدد با سوکت های BNC
• اندازه گیری غلظت به روش پتانسیومتری با دقتPH0.01و 1mV
• رنج اندازه گیری 2000 تا 2000- میلی ولت
• اتصال به کامپیوتر جهت کنترل خودکار از طریق درگاه سریال
• نرم افزار برنامه ریزی آزاد برای ایجاد فرآیندهای مختلف
• قابلیت اتصال دو الکترود مجزا و قرائت آن ها بصورت همزمان
• دقت تزریق پمپ 20 میکرو لیتر
• سرعت تزریق حداکثر 20000 میکرولیتر بر دقیقه
• امکان افزودن پمپ به دستگاه
• اتصال الکترود سایر یون ها و کالیبراسیون جداگانه آنها
• قابلیت تعویض سیلندر تزریق

جنس

پلی اکرلیک

گارانتی

12 ماه گارانتی تعویض، پنج سال خدمات پس از فروش

گروه مخاطبین

الف) آزمایشگاه های تشخیص و آنالیز
ب ) صنایع غذایی و تبدیلی پارامتر مورد اندازه گیری استاندارد
ج ) صنایع آبکاری
د ) صنعت آب و فاضلاب
ه ) صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی
و) صنایع نفت و پتروشیمی
ز)صنایع پزشکی

کاربرد

استاندارد کردن محلول ها
آنالیز مواد شیمیایی به روش تیتراسیون پتانسیومتری

مکان مورد استفاده

الف) صنایع نفت و پتروشیمی
1. اندازه گیری بازهای نیتروژن در مایعات نفتی UOP 269
2. اندازه گیری عدد بازی کل (TBN)در محصولات نفتی ASTM D664-11A
3. اندازه گیری عدد بازی (TBN) و اندازه گیری عدد اسیدی (TAN) به روش تیتراسیون رنگ سنجی ASTM D974-12 و DIN ISO 3771و ASTM D4739 و ASTM D2896
4. اندازه گیری سولفور در بنزین، نفت سفید، روغن توربین هواپیما و سوخت ها به روش تیتراسیون پتانسیومتری ASTM D3227-04A

ب ) صنایع غذایی و تبدیلی پارامتر مورد اندازه گیری استاندارد
1. اندازه گیری اسیدیته، کلراید و کلسیم در محصولات لبنی
2. اندازه گیری ویتامین ASCORBIC ACID(C) در محصولات لبنی اندازه گیری نیتروژن کجلدال در محصولات لبنی
3. اندازه گیری اسیدهای چرب آزاد (FFA) و عدد اسیدی در روغن ها و چربی های خوراکی
4. اندازه گیری عدد هیدروکسیل در روغن ها و چربی های خوراکی
5. اندازه گیری عدد ید (IODINE NUMBER) در روغن ها و چربی های خوراکی
6. اندازه گیری عدد پراکسید(PEROXIDE NUMBER) در روغن ها و چربی های خوراکی
7. اندازه گیری عدد صابونی در روغن ها و چربی های خوراکی
8. اندازه گیری اسیدیته، کلراید و نمک طعام در غالت، پاستا و صبحانه های آماده
9. اندازه گیری نیتروژن کجلدال و پروتئین کل در غالت، پاستا و صبحانه های آماده
10. اندازه گیری کلسیم و منیزیم در خاکستر غالت، پاستا و صبحانه های آماده
11. اندازه گیری اسیدهای آزاد در عسل، قند و شیرینی ها
12. اندازه گیری عدد فرمال (FORMAL NUMBER) در عسل، قند و شیرینی ها
13. اندازه گیری قندهای کاهش یافته در عسل، قند و شیرینی ها
14. اندازه گیری سیتریک اسید، سیترات ها و فسفریک اسید در نوشیدنی ها و لیمونادها اندازه گیری پتاسیم و فسفرکل در نوشیدنی ها و لیمونادها
15. اندازه گیری اسیدیته کل در عصاره میوه ها، سبزیجات و نکتار میوه ها و مرباها
16. اندازه گیری ویتامین (C )ASCORBIC ACID در عصاره میوه ها، سبزیجات و نکتار میوه ها و مرباها
17. اندازه گیری سولفات، سولفید، کلراید و فسفر کل در عصاره میوه ها، سبزیجات و نکتار میوه ها و مرباها
18. اندازه گیری کلسیم، منیزیم و پتاسیم در عصاره میوه ها، سبزیجات و نکتار میوه ها و مرباها
19. اندازه گیری قلیاییت خاکستر عصاره میوه ها، سبزیجات و نکتار میوه ها و مرباها
20. اندازه گیری عدد فرمال (FORMAL NUMBER)، نیتروژن کجلدال و پروتئین کل در عصاره میوه ها، سبزیجات و نکتار میوه ها و مرباها
21. اندازه گیری قندهای کاهش یافته در مرباها
22. اندازه گیری اسیدیته، قلیاییت خاکستر، کلراید و قندهای کاهش یافته در انواع قهوه
23. اندازه گیری PH، قلیاییت خاکستر، نیتروژن کجلدال در کاکائو و پودر شکالت
24. اندازه گیری اسیدهای چرب آزاد(FFA)، عدد ید و عدد صابونی در کره کاکائو
25. اندازه گیری گروه های متوکسی و اتوکسی در ژلاتین و قوام دهنده ها
26. اندازه گیری سیکلامات و ساخارین در شیرین کننده های مصنوعی
27. اندازه گیری اکسالیک اسید در میوه ها و سبزیجات
28. اندازه گیری اسیدهای گوگردی کل در میوه ها و سبزیجات خشک شده
29. اندازه گیری نمک طعام در عصاره و کنستانتره قارچ
30. اندازه گیری کلراید در نمک طعام اولیه
31. اندازه گیری ید و تری کلسیم فسفات در نمک طعام
32. اندازه گیری نیتریت در نمک طعام شستشو جهت مصرف در صنعت کنسروسازی
33. اندازه گیری کلراید (NACL) در فرآورده های گوشتی
34. اندازه گیری نیتروژن کجلدال و پروتئین در فرآورده های گوشتی
35. اندازه گیری اسید گوگرد در فرآورده های گوشتی

ج ) صنایع آبکاری
1. اندازه گیری مقادیر مس، سولفوریک اسید و کلراید در حمام های اسیدی مس
2. اندازه گیری مقادیر مس، سیانید آزاد، کربنات و هیدروکسید در حمام های قلیایی مس
3. اندازه گیری مقادیر مس، سولفوریک اسید و کلراید در حمام های اسیدی مس
4. اندازه گیری مقادیر نیکل، بوریک اسید و کلراید در حمام های نیکل اندازه گیری مقادیر کروم (VI)، کروم (III) و کروم کل، فلورید و آهن در حمام های کروم
5. اندازه گیری مقادیر روی، هیدروکسید، کربنات و سیانید کل در حمام های روی
6. اندازه گیری مقادیر قلع (II)، قلع (IV)، سولفوریک اسید و فلوریک اسید، کلراید در حمام های اسیدی قلع
7. اندازه گیری قلع، کربنات و هیدروکسید در حمام های قلیایی قلع اندازه گیری سیانید آزاد، کربنات و مس در حمام های نقره پارامتر مورد اندازه گیری استاندارد

د ) صنعت آب و فاضلاب
1. اندازه گیری سختی کل کلسیم و منیزیم در آب EPA 1302, DIN 38406 , EN ISO 9963, ASTM D1126-12
2. انداره گیری قلیاییت کربنات و بی کربنات در آب EPA 310.1, ASTM D1067-11
3. اندازه گیری کلراید در آب DIN 38405-1
4. تعیین نیتروژن آمونیاکی در آب ASTM D1426-08
5. تعین یون سولفید در آب ASTM D4658-09
6. پارامتر مورد اندازه گیری استاندارد اندازه گيری آميد آزاد در آلكيل دی متيل بتائين ها به روش تيتراسيون غير آبی استاندارد ملی 17823 اندازه گیری بتائین
7. تیتراسیون های غیر آبی با تیترانت استاندارد ملیHCIO4 17822

ه ) صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی
1. اندازه گیری سورفكتانت های آنیونی در شامپو JIS K0102, JIS K3362
2. اندازه گیری سورفكتانت های آنیونی در شوینده ها ISO 2271, JIS K3362
3. تعیین آب در سورفكتانت ها به روش كارل فیشر حجم سنجی JIS K0113
4. اندازه گیری فسفات کل در پودرهای شوینده
5. اندازه گیری پراکسی اسیدها(پربورات، پرکربنات، پرسولفات) در پودرهای شوینده
6. اندازه گیری NTA و EDTA در پودرهای شوینده و صابون ها
7. اندازه گیری کربنات در پودرهای شوینده
8. اندازه گیری آب ژاول در سفید کننده ها
9. اندازه گیری فلوراید در خمیر دندان

  • تیتراسیون  یکی از روشهای مهم و کاربری برای آنالیز مواد شیمیایی است که که امروزه  کاربرد گسترده ای در آزمایشگاه ها پیدا کرده است. تیتراتور خودکار دستگاهی  است که فرآیند تیتراسیون را بصورت خودکار و بسیار دقیق انجام دهد. این  فرآیندهای می تواند شامل تیتراسیونهای اسیدی  بازی – کمپلکسومتری و پتانسیومتری و سایر فرآیندهای رایج باشد. این فرآیندها بصورت زیر می باشند:
    حجم ثابت MET
    پتانسیل ثابت DET
    تنظیم پتانسیل SET

بر مبنای 0 نظر

0.0 overall
0
0
0
0
0

اولین نفری باشید که نظر میدهید برای “دستگاه تیتراتور پتانسیومتری تمام اتوماتیک توس نانو”

هنوز رتبه دهی نشده است