نمایش 1–40 از 46 نتیجه


  • لوستر مدل زوبين هشت گوش منبت کد 259 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: هشت گوش ارتفاع: 90سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 5 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  ابعاد: 73×90 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل زوبين 8 گوش کد 210 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: هشت گوش ارتفاع: 90سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 6 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  73 × 73 ×90 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل ويل 8 شعله کد 221 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: دايره اي ارتفاع: 77سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 8 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  86 × 86 ×77 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل تايتانيک کد 215 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: دایره ای ارتفاع: 77سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 8 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  106 × 58 × 77 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل تخت جمشيد 2 شعله کد 216 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: لوستر ارتفاع: 63 سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 2 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  طول: 49، عرض: 38، ارتفاع: 120 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل سکان کوچک کد 236 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: دايره اي ارتفاع: 77سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 3 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  طول: 49، عرض: 38، ارتفاع: 120 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل آويز فانتزي طرح ستاره کد 111a دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: لوستر ارتفاع: 120سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 1عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  طول: 49، عرض: 38، ارتفاع: 120 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل روستيک 8 شعله کد 211 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: دایره ای ارتفاع: 86سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 8 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  78 × 78 × 86 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل روستيک 6 شعله کد 206 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: دایره ای ارتفاع: 93سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 6 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  65 × 65 × 93 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل روستيک 4 شعله کد 207 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: دایره ای ارتفاع: 80سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 4 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  50 × 50 × 80 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل رومي 8 شعله کد 234 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع آويز: سقفي شکل: هشت گوش ارتفاع: 82سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 3+8 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  ابعاد: 77 × 77 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل رومي سه شعله کد 232 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: لوستر ارتفاع: 80سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 2+3 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  ابعاد: 57×80 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل رومی کد 231 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: لوستر ارتفاع: 75سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 2+4 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  ابعاد: 66×75 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل رومي 6 شعله کد 230 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: لوستر تعداد سرپيچ: 3+6 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  ارتفاع: 79سانتي‌متر ابعاد: 73×79 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل پرستيژ 8 شعله کد 200 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي ارتفاع: 78سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 8 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  30 × 13 × 78 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل اورانوس متوسط کد 244 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: شش گوش ارتفاع: 77سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 5 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  50 × 50 × 77 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل اورانوس کوچک کد 242 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي ارتفاع: 75سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 3 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  42 × 42 × 75 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل منچستر 6 شعله کد 271 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي ارتفاع: 80سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 6 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  60 × 40 × 80 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل منچستر 4 شعله کد 270 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: چهارگوش ارتفاع: 86سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 4 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  طول: 38، عرض: 38، ارتفاع: 86 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل آويز فانتزي طرح قلب کد b 111 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: لوستر ارتفاع: 120سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 1 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  طول: 39، عرض: 32، ارتفاع: 120 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل کلاسيک 5 شعله کد 203 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: لوستر ارتفاع: 95سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 5 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  ابعاد: 60×60 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل چلسي 6 شعله کد 238 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: دايره اي ارتفاع: 77سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 6 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  56 × 56 ×77 سانتي متر
   0
  • لوستر 6 شعله کد S3564 چشمه نور

   لوستر 6 شعله کد S3564 چشمه نور

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع آبکاری : آنتیک نوع لاله و کریستال : بنا به درخواست خریدار متغیر است نوع سرپیچ : E14 6 شعله
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  دایکاست
   • ابعاد:  75 × 75 سانتي متر 80 سانتي‌متر
   0
  • لوستر 10 شعله کد S3561 چشمه نور

   لوستر 10 شعله کد S3561 چشمه نور

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع آبکاری : آنتیک نوع لاله و کریستال : بنا به درخواست خریدار متغیر است نوع سرپیچ : E14 پنج شاخه / ده لامپ
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  دایکاست
   • ابعاد:  70 × 70 سانتي متر 110 سانتي‌متر
   0
  • لوستر 10 شعله کد S3559 چشمه نور

   لوستر 10 شعله کد S3559 چشمه نور

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع آبکاری : آنتیک نوع لاله و کریستال : بنا به درخواست خریدار متغیر است نوع سرپیچ : E14 پنج شاخه
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  دایکاست
   • ابعاد:  65 × 65 سانتي متر 85 سانتي‌متر
   0
  • لوستر 3 شعله کد S3554 چشمه نور

   لوستر 3 شعله کد S3554 چشمه نور

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع آبکاری : آنتیک نوع لاله و کریستال : بنا به درخواست خریدار متغیر است نوع سرپیچ : E14 آویز 3 شعله
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  دایکاست
   • ابعاد:  30 × 30 سانتي متر 70 سانتي‌متر
   0
  • چراغ آویز 1 شعله کد S3553 چشمه نور

   چراغ آویز 1 شعله کد S3553 چشمه نور

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع آبکاری : آنتیک نوع لاله و کریستال : بنا به درخواست خریدار متغیر است نوع سرپیچ : E14 تک آویز
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  دایکاست
   • ابعاد:  40 × 40 سانتي متر 80 سانتي‌متر
   0
  • لوستر 12 شعله کد S3547 چشمه نور

   لوستر 12 شعله کد S3547 چشمه نور

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع آبکاری : آنتیک نوع لاله و کریستال : بنا به درخواست خریدار متغیر است نوع سرپیچ : E27 دوازده شاخه
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  دایکاست
   • ابعاد:  100 × 100 سانتي متر 90 سانتي‌متر
   0
  • لوستر 10 شعله کد S3546 چشمه نور

   لوستر 10 شعله کد S3546 چشمه نور

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع آبکاری : آنتیک نوع لاله و کریستال : بنا به درخواست خریدار متغیر است نوع سرپیچ : E14 پنج شاخه
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  دایکاست
   • ابعاد:  70 × 70 سانتي متر 75 سانتي‌متر
   0
  • لوستر 6 شعله کد S3545 چشمه نور

   لوستر 6 شعله کد S3545 چشمه نور

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع آبکاری : آنتیک نوع لاله و کریستال : بنا به درخواست خریدار متغیر است نوع سرپیچ : E14 شش شاخه
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  دایکاست
   • ابعاد:  75 × 75 سانتي متر 85 سانتي‌متر
   0
  • لوستر سقفی4 شعله کد S3544 چشمه نور

   لوستر سقفی4 شعله کد S3544 چشمه نور

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع آبکاری : آنتیک نوع لاله و کریستال : بنا به درخواست خریدار متغیر است نوع سرپیچ : E14 چهار شاخه
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  دایکاست
   • ابعاد:  50 × 50 سانتي متر 25 سانتي‌متر
   0
  • لوستر سقفی3 شعله کد S3544 چشمه نور

   لوستر سقفی3 شعله کد S3544 چشمه نور

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع آبکاری : آنتیک نوع لاله و کریستال : بنا به درخواست خریدار متغیر است نوع سرپیچ : E14 سه شاخه
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  دایکاست
   • ابعاد:  50 × 50 سانتي متر 25 سانتي‌متر
   0
  • لوستر 5 شعله کد S3543 چشمه نور

   لوستر 5 شعله کد S3543 چشمه نور

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع آبکاری : آنتیک نوع لاله و کریستال : بنا به درخواست خریدار متغیر است نوع سرپیچ : E14 چهار شاخه
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  دایکاست
   • ابعاد:  60 × 60 سانتي متر 85 سانتي‌متر
   0
  • لوستر 10 شعله کد S3515 چشمه نور

   لوستر 10 شعله کد S3515 چشمه نور

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع آبکاری : آنتیک نوع لاله و کریستال : بنا به درخواست خریدار متغیر است نوع سرپیچ : E14 پنج شاخه
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  دایکاست
   • ابعاد:  65 × 65 سانتي متر 90 سانتي‌متر
   0
  • لوستر 5 شعله کد S3512/WTچشمه نور

   لوستر 5 شعله کد S3512/WT چشمه نور

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع آبکاری : آنتیک نوع لاله و کریستال : بنا به درخواست خریدار متغیر است نوع سرپیچ : E14 پنج شاخه
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  دایکاست
   • ابعاد:  75 × 75 سانتي متر 95 سانتي‌متر
   0
  • لوستر 10 شعله کد S3507 چشمه نور

   لوستر 10 شعله کد S3507 چشمه نور

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  تنوع آبکاری : طلا و آنتیک نوع لاله و کریستال : بنا به درخواست خریدار متغیر است نوع سرپیچ : E14 پنج شاخه
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  آلومينيوم
   • ابعاد:  82 × 82 سانتي متر 100 سانتي‌متر
   0
  • لوستر 10 شعله کد S3506 چشمه نور

   لوستر 10 شعله کد S3506 چشمه نور

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  تنوع آبکاری : طلا و آنتیک نوع لاله و کریستال : بنا به درخواست خریدار متغیر است نوع سرپیچ : E14 پنج شاخه
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  آلومينيوم
   • ابعاد:  110 سانتي‌متر
   0
  • لوستر 10 شعله کد S3503 چشمه نور

   لوستر 10 شعله کد S3503 چشمه نور

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع آبکاری : آنتیک نوع لاله و کریستال : بنا به درخواست خریدار متغیر است نوع سرپیچ : E14 پنج شاخه
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  دایکاست
   • ابعاد:  75 × 75 سانتي متر 85 سانتي‌متر
   0
  • لوستر 6 شعله کد 2911 چشمه نور

   لوستر 6 شعله کد 2911 چشمه نور

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع آبکاری : آنتیک نوع لاله و کریستال : بنا به درخواست خریدار متغیر است نوع سرپیچ : E14 شش شاخه
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  برنج
   • ابعاد:  65 × 65 سانتي متر 65 سانتي‌متر
   0
  • لوستر 6 شعله کد C2909 چشمه نور

   لوستر 6 شعله کد C2909 چشمه نور

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع آبکاری : آنتیک نوع لاله و کریستال : بنا به درخواست خریدار متغیر است نوع سرپیچ : E14 شش شاخه
   • رنگ:  رنگ بدنه : زرشکی / فیروزه ای / کرم
   • جنس:  برنج / فلز
   • ابعاد:  70 × 70 سانتي متر 95 سانتي‌متر
   0