نمایش دادن همه 11 نتیجه


  • میل ماساژور غلطکی تن زیب

   میل ماساژور غلطکی تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  غلطک های ژله ای از جنس PVC
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • میل ماساژور چرخ دنده ای تن زیب

   میل ماساژور چرخ دنده ای تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  چرخ دنده پلاستیکی صلب
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • ماساژور هشت پا تن زیب

   ماساژور هشت پا تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  جنس غلطک : کریستال
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • ماساژور نیشگونی تن زیب

   ماساژور نیشگونی تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  جنس غلطک : کریستال
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • ماساژور کف دست تن زیب

   ماساژور کف دست تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  جنس غلطک : ژله ای
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • ماساژور کف پا تن زیب

   ماساژور کف پا تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  جنس غلطک : ژله ای
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • ماساژور غلطکی بدن تن زیب

   ماساژور غلطکی بدن تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  جنس غلطک : ژله ای
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • ماساژور سر تن زیب

   ماساژور سر تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  جنس دسته دمبل : PVC
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • ماساژور ستاره ای تن زیب

   ماساژور ستاره ای تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  جنس دسته دمبل : PVC
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • دمپایی ماساژوری تن زیب

   دمپایی ماساژوری تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  جنس دسته دمبل : PVC
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • بسته ماساژوری تن زیب

   بسته ماساژوری تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  داراي گواهينامه استاندارد ايمني محصول
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  کتری استیل، قوری چینی
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0