نمایش 1–40 از 111 نتیجه


  • هیل پد کشی پلی یورتان طب و صنعت

   هیل پد کشی پلی یورتان طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • جهت استفاده مبتلایان به خارپاشنه در منزل
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • پس از تشخیص بیماری توسط پزشک استفاده شود. • قبل از استفاده از وسیله به تصاویر مربوطه به نحوه پوشیدن توجه فرمایید تا از صحت به کارگیری آن مطمئن شوید. • حتی اگر فقط یک پای شما دچار مشکل و ناراحتی شده باشد این وسیله را حتما باید در هر دو پا و به صورت جفت استفاده نمایید. • ممکن است استفاده از این وسیله در روزهای اول بر خلاف عادت باشد، اما پس از چند روز راحتی و تاثیر مثبت بکار گیری آن کاملا احساس خواهد شد.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • هیل پد سیلیکونی دورنگ طب و صنعت

   هیل پد سیلیکونی دورنگ طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • خار پاشنه (Plantar Facitis) • پاشنه درد ناشی از فشار نامتناسب وزن بدن روی استخوان پاشنه • جلوگیری از انتقال ضربه مستقیم از پاشنه به زانو و کمر در هنگام فعالیت های بدنی و ورزشی
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • با تشخیص و تجویز پزشک استفاده شود. • حتی اگر یک پای شما دچار ناراحتی باشد این وسیله باید در هر دو پا به کار گرفته شود. • از قرار دادن پد پاشنه در کفش هایی که سطح آنها دارای اشیای نوک تیز مانند میخ می باشد و یا سطی ناصاف دارند پرهیز نمایید. • هنگام به کارگیری هیل پد سیلیکونی در کفش، حتماً از جوراب استفاده کنید.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • هیل پد با قوس طولی (پلی یورتان) طب و صنعت

   هیل پد با قوس طولی (پلی یورتان) طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • افرادی که زانوی آنها به صورت پرانتزی می باشد. • مبتلایان به درد و التهاب در قسمت داخلی مچ پا یا زانو. • افرادی که دچار پیچ خوردگی مکرر روی لبه بیرونی پا می شوند. افرادی که وزن آنها هنگام راه رفتن بیشتر روی لبه بیرونی کف پا قرار می گیرد. • افرادی که قسمت بیرونی پاشنه کفش آنها دچار سائیدگی می شود.
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • حتی اگر یک پای شما دچار عارضه بود، این وسیله باید در هر دو پا بکارگرفته شود.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • کفی طبی مدیال وج با قوس طولی طب و صنعت

   کفی طبی مدیال وج با قوس طولی طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • افرادی که زانوی آنها بصورت ضربدری میباشد • مبتلایان به درد و التهاب در قسمت خارجی زانو • افرادی که وزن آنها هنگام راه رفتن بیشتر روی لبه داخلی کف پا قرار میگیرد و قسمت داخلی پاشنه کفش آنها دچار سائیدگی میشود. • انحراف مچ پا به داخل که معمولا با صافی شدید کف پا و Heel valusهمراه است .
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • با تشخیص و تجویز پزشک استفاده شود • وج داخلی این کفی با زاویه 8 درجه طراحی شده و دارای قوس طولی و عرضی میباشد. • کفی طبی را بگونه ای داخل کفش قرار دهید که کف پا با سطح پارچه جیر مصنوعی در تماس باشد. • این وسیله صرفا جهت جلو گیری از پیشرفت زانوی ضربدری و صافی شدید کف پا است و سبب از بین بردن عوارض ناشی ار آنها می شود.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • کفی طبی

   کفی طبی مدل 30-45 (پلی یورتان) طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • افرادی که زانوی آنها به صورت پرانتزی می باشد. • مبتلایان به درد و التهاب در قسمت داخلی مچ پا یا زانو. • افرادی که دچار پیچ خوردگی مکرر روی لبه بیرونی پا می شوند. افرادی که وزن آنها هنگام راه رفتن بیشتر روی لبه بیرونی کف پا قرار می گیرد. • افرادی که قسمت بیرونی پاشنه کفش آنها دچار سائیدگی می شود.
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • سایز کفی باید مطابق با سایز پای مصرف کننده انتخاب شود. هر نوع کفی طبی بهتر است در کفش های بند دار استفاده شود. • اگر فرم کفی طبی با فرم قالب کفش شما اختلاف دارد، مطابق شکل زیر، با استفاده از قیچی و با دقت فراوان، پنجه کفی را به فرم پنجه کفش خود در آورید. • محتوی یک جفت
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • کفی طبی

   کفی طبی مخصوص خارپاشنه پنجه دار طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • افرادی که زانوی آنها به صورت پرانتزی می باشد. • مبتلایان به درد و التهاب در قسمت داخلی مچ پا یا زانو. • افرادی که دچار پیچ خوردگی مکرر روی لبه بیرونی پا می شوند. افرادی که وزن آنها هنگام راه رفتن بیشتر روی لبه بیرونی کف پا قرار می گیرد. • افرادی که قسمت بیرونی پاشنه کفش آنها دچار سائیدگی می شود.
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • هر نوع کفی طبی باید در کفش های بند دار استفاده شود. • کفی های مخصوص خار پاشنه طب و صنعت در دو نوع پنجه دار و بدون پنجه عرضه می شود. • اگر فرم کفی طبی با فرم قالب کفش شما اختلاف دارد، با استفاده از قیچی، پنجه کفی را به شکل پنجه کفش خود برش دهید.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • کفی طبی مخصوص خارپاشنه پنجه دار

   کفی طبی مخصوص خارپاشنه بدون پنجه طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • افرادی که زانوی آنها به صورت پرانتزی می باشد. • مبتلایان به درد و التهاب در قسمت داخلی مچ پا یا زانو. • افرادی که دچار پیچ خوردگی مکرر روی لبه بیرونی پا می شوند. افرادی که وزن آنها هنگام راه رفتن بیشتر روی لبه بیرونی کف پا قرار می گیرد. • افرادی که قسمت بیرونی پاشنه کفش آنها دچار سائیدگی می شود.
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • جهت استفاده در کفش های ظریف • هر نوع کفی طبی باید در کفش های بند دار استفاده شود. • اگر فرم کفی طبی با فرم قالب کفش شما اختلاف دارد، با استفاده از قیچی، پنجه کفی را به شکل پنجه کفش خود برش دهید.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • کفی طبی لترال وج طب و صنعت

   کفی طبی لترال وج طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • افرادی که زانوی آنها به صورت پرانتزی می باشد. • مبتلایان به درد و التهاب در قسمت داخلی مچ پا یا زانو. • افرادی که دچار پیچ خوردگی مکرر روی لبه بیرونی پا می شوند. افرادی که وزن آنها هنگام راه رفتن بیشتر روی لبه بیرونی کف پا قرار می گیرد. • افرادی که قسمت بیرونی پاشنه کفش آنها دچار سائیدگی می شود.
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • با تشخیص و تجویز پزشک استفاده گردد. • این کفی طبی با زاویه 6 درجه طراحی و تولید شده است. • کفی طبی را به گونه ای داخل کفش قرار دهید که کف پا با سطح پارچه جیر مصنوعی در تماس باشد و قسمتی از سطح کفی که دارای ارتفاع بیشتری است زیر لبه بیرونی پاشنه پا قرار گیرد. • این وسیله صرفاً جهت پیشگیری از عوارض طراحی شده است و پای پرانتزی را درمان نمی کند.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • کفی طبی لترال وج با قوس طولی طب و صنعت

   کفی طبی لترال وج با قوس طولی طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • افرادی که زانوی آنها بصورت پرانتزی میباشد • مبتلایان به درد و التهاب در قسمت داخلی زانو • افرادی که وزن آنها هنگام راه رفتن بیشتر روی لبه بیرونی کف پا قرار میگیرد و قسمت بیرونی پاشنه کفش آنها دچار سائیدگی میشود. • مبتلایان به پیچ خوردگی مکرر مچ روی لبه بیرونی کف پا • انحراف مچ پا به خارج که معمولا با قوس بیش از حد کف پا و Heel valusهمراه است .
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • با تشخیص و تجویز پزشک استفاده شود • وج خارجی این کفی با زاویه 8 درجه طراحی شده و دارای قوس • طولی و عرضی میباشد. • کفی طبی را بگونه ای داخل کفش قرار دهید که کف پا با سطح پارچه جیر مصنوعی در تماس باشد. • این وسیله صرفا جهت جلو گیری از پیشرفت زانوی پرانتزی و از بین بردن عوارض ناشی از آن بکار گرفته می شود.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • کفی طبی سیلیکونی طب و صنعت

   کفی طبی سیلیکونی طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • پاهای حساس • درد در ناحیه سینه پا • سر استخوان های کف پایی و قوس پا • التهاب نیام کف پایی • پاشنه درد و کمردردهای عمومی
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • این محصول با استفاده از سیلیکون طبی تولید شده و ضد حساسیت، ضد باکتری و قابل شستشو می باشد و به مرور زمان شکل و حالت خود را از دست نمی دهد و قوس های آن صاف نمی شود.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • کفی طبی پنجه دار P.V.C طب و صنعت

   کفی طبی پنجه دار P.V.C طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • دارای قوس طولی و عرضی • پیشگیری از عوارض کف پای صاف • توزیع یکنواخت وزن بدن در سطح کف پا و در نتیجه جلوگیری از ایجاد درد و حساسیت در پاشنه و سینه پا • جبران اشکالات موجود در تخت کفش و جلوگیری از بروز خستگی در پاها و پیشگیری از انتقال ضربه به زانو و کمر بدون جا به جایی در کفش
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • هر نوع کفی طبی باید در کفش های بند دار استفاده شود. • سایز کفی طبی را مطابق با سایز پای مصرف کننده انتخاب نمایید. اگر فرم کفی طبی با فرم قالب کفش شما اختلاف دارد، با استفاده از قیچی، پنجه کفی را به شکل پنجه کفش خود برش دهید.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • کفی راحتی و ضدعرق پا طب و صنعت

   کفی طبی بدون پنجه P.V.C طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • برای کف پای صاف، قوس بیش از حد کف پا و خستگی پاها
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • هر نوع کفی طبی بهتر است در کفش های راحتی و بندار استفاده شود • این کفی در دو نوع پنجه دار و بدون پنجه عرضه می شود
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • کفی طبی با پارچه سه بعدی طب و صنعت

   کفی طبی با پارچه سه بعدی طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • برطرف کننده عوارض ناشی از کف پای صاف، قوس بیش از حد کف پا، دارای قوس طولی و عرضی • جلوگیری از ایجاد درد و حساسیت در پاشنه و پخش فشار وزن بدن از مرکز به تمام نقاط پاشنه بر اثر وجود قوس ملایم در پاشنه کفی • جلوگیری از خستگی حین راه رفتن، ایستادن و انجام کارهای روزمره به علت نرمی و انعطاف پذیری کفی • پیشگیری از نامناسب بودن تخت کفش
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • هر نوع کفی طبی بهتر است در کفش های راحتی و بندار استفاده شود • این کفی در دو نوع پنجه دار و بدون پنجه عرضه می شود
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • کفی راحتی و ضدعرق پا طب و صنعت

   کفی راحتی و ضدعرق پا طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • پس از عمل لیپوساکشن • حفظ زیبایی اندام • کوچک کردن پهلو و شکم • حمایت از مهره های کمری در صدمات پایدار • بر طرف کردن دردهای ناشی از گرفتگی عضلات کمری، پهلو و شکم • جلوگیری از افتادگی شکم بعد از زایمان و برخی از عمل های جراحی بنا به تشخیص پزشک معالج
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • برجستگی های کفی را به سمت پایین و سطح پارچه ای سوراخ دار را به سمت بالا قرار دهید طوری که سطح کف پاهای شما با • سطح پارچه ای در تماس باشد . • کفی راحتی و ضد عرق را مطابق با سایز کفش خود انتخاب نمایید . • برای راحتی بیشتر بهتر است کفی را در کفش های بندی استفاده نمایید
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • پد پاشنه پلی یورتان طب و صنعت

   پد پاشنه پلی یورتان طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • خار پاشنه (Plantar Facitis) • پاشنه درد ناشی از فشار نامتناسب وزن بدن روی استخوان پاشنه • جلوگیری از انتقال ضربه مستقیم از پاشنه به زانو و کمر در هنگام فعالیت های بدنی و ورزشی
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • با تشخیص و تجویز پزشک استفاده شود. • حتی اگر یک پای شما دچار ناراحتی باشد این وسیله باید در هر دو پا به کار گرفته شود. • ممکن است استفاده از این وسیله در روزهای اول بر خلاف عادت باشد، اما پس از چند روز راحتی و تاثیر مثبت به کارگیری آن کاملاً احساس خواهد شد.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • پد متاتارس طب و صنعت

   پد متاتارس طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • پس از عمل لیپوساکشن • حفظ زیبایی اندام • کوچک کردن پهلو و شکم • حمایت از مهره های کمری در صدمات پایدار • بر طرف کردن دردهای ناشی از گرفتگی عضلات کمری، پهلو و شکم • جلوگیری از افتادگی شکم بعد از زایمان و برخی از عمل های جراحی بنا به تشخیص پزشک معالج
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • پَدِمتاتارس رابه گونه ای درکف پا جاسازی کنید که قسمت نیم دایره پد به طرف جلو بوده و قسمت برجسته آن کاملا عقب تر از سینه پا قرار گرفته و هیچ تماسی با نقاط حساس و دردناک سینه پا نداشته باشد. • باپوشیدن جوراب روی پَدِمتاتارس ازجابجای آن جلوگیری نمایید. فقط با تشخیص و تجویز پزشک استفاده شود. • محتوی یک جف
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • گرمکن کلیه گردبافت حوله ای طب و صنعت

   گرمکن کلیه گردبافت حوله ای طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • پس از عمل لیپوساکشن • حفظ زیبایی اندام • کوچک کردن پهلو و شکم • حمایت از مهره های کمری در صدمات پایدار • بر طرف کردن دردهای ناشی از گرفتگی عضلات کمری، پهلو و شکم • جلوگیری از افتادگی شکم بعد از زایمان و برخی از عمل های جراحی بنا به تشخیص پزشک معالج
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • لطفاً هنگام شستشو از آب سرد و صابون استفاده کرده، از چنگ زدن و اتو کردن آن خودداری فرمایید
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • گرمکن کلیه گرد بافت موهر طب و صنعت

   گرمکن کلیه گرد بافت موهر طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • از بین بردن اسپاسم و درد عضلات کمری • حمایت از مهره ها، لیگامان ها و عضلات ستون فقرات کمری
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • لطفاً هنگام شستشو از آب ولرم و شامپو استفاده کرده و از چنگ زدن وسیله خودداری فرمایید..
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • گرمکن کلیه دو لایه طب و صنعت

   گرمکن کلیه دو لایه طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • پس از عمل لیپوساکشن • حفظ زیبایی اندام • کوچک کردن پهلو و شکم • حمایت از مهره های کمری در صدمات پایدار • بر طرف کردن دردهای ناشی از گرفتگی عضلات کمری، پهلو و شکم • جلوگیری از افتادگی شکم بعد از زایمان و برخی از عمل های جراحی بنا به تشخیص پزشک معالج
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • لطفاً هنگام شستشو از آب سرد و صابون استفاده کرده، از چنگ زدن و اتو کردن آن خودداری فرمایید
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • گرمکن کلیه آکریل پشم (قابل تنظیم) طب و صنعت

   گرمکن کلیه آکریل پشم (قابل تنظیم) طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • از بین بردن اسپاسم و درد عضلات کمری • حمایت از مهره ها، لیگامان ها و عضلات ستون فقرات کمری
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • لطفاً هنگام شستشو از آب ولرم و شامپو استفاده کرده و از چنگ زدن وسیله خودداری فرمایید..
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • شکم بند لیپوساکشن طب و صنعت

   شکم بند لیپوساکشن طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • پس از عمل لیپوساکشن • حفظ زیبایی اندام • کوچک کردن پهلو و شکم • حمایت از مهره های کمری در صدمات پایدار • بر طرف کردن دردهای ناشی از گرفتگی عضلات کمری، پهلو و شکم • جلوگیری از افتادگی شکم بعد از زایمان و برخی از عمل های جراحی بنا به تشخیص پزشک معالج
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • شکم بند را روی یک لایه لباس نخی بپوشید. • لطفاً هنگام شستشو از آب سرد و صابون استفاده کرده، از چنگ زدن و اتو کردن آن خودداری فرمایید
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • شکم بند لاغری ورزشی نئوپرن طب و صنعت

   شکم بند لاغری ورزشی نئوپرن طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • از بین بردن اسپاسم و درد عضلات کمری • حمایت از مهره ها، لیگامان ها و عضلات ستون فقرات کمری
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • شکم بند های طب و صنعت در دو نوع ساده و پل دار تولید می شکاهش چربی های اضافه شکم و پهلو بدون انجام فعالیت های ورزشی و به کار گرفتن رژیم غذایی مناسب امکان پذیر نخواهد بود.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • شکم بند لاغری ورزشی با پارچه شمعی طب و صنعت

   شکم بند لاغری ورزشی با پارچه شمعی طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • کوچک کردن شکم و پهلو در اثر از بین بردن یا کاهش چربی • از بین بردن اسپاسم و درد عضلات کمر • حمایت از مهره ها، لیگامان ها و عضلات ستون فقرات کمر در هنگام انجام فعالیت های ورزشی و بدنسازی
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • شکم بند باید به گونه ای بسته شود که مشمع رنگی در قسمت جلو قرار گیرد و با سطح بدن تماس داشته باشد به گونه ای که دو سر شکم بند در قسمت پشت (کمر) روی هم بسته شوند. استفاده از این شکم بند با هدف از بین بردن چربی های پهلو و شکم حتماً باید همراه با ورزش مناسبی صورت پذیرد.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • شکم بند ساده (کرم) طب و صنعت

   شکم بند ساده (کرم) طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • حفظ زیبایی اندام • کوچک کردن شکم و پهلو • بر طرف کردن دردهای ناشی از گرفتگی عضلات کمری پهلو و شکم • حمایت از مهره های کمری در صدمات پایدار ستون فقرات • جلوگیری از افتادگی شکم بعد از زایمان و برخی از اعمال جراحی شکمی به تشخیص پزشک معالج
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • شکم بند های طب و صنعت در دو نوع ساده و پل دار تولید می شود. • لطفاً هنگام شستشو از آب سرد و صابون استفاده کرده و از چنگ زدن شکم بند خودداری فرمایید.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • شکم بند ساده (سفید) طب و صنعت

   شکم بند ساده (سفید) طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • حفظ زیبایی اندام • کوچک کردن شکم و پهلو • بر طرف کردن دردهای ناشی از گرفتگی عضلات کمری، پهلو و شکم • حمایت از مهره های کمری در صدمات پایدار ستون فقرات • جلوگیری از افتادگی شکم بعد از زایمان و برخی از اعمال جراحی شکمی به تشخیص پزشک معالج
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • شکم بند های طب و صنعت در دو نوع ساده و پل دار تولید می شود. • لطفاً در هنگام شستشو از آب نیمه گرم استفاده کرده و از چنگ زدن شکم بند جلوگیری فرمایید.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • شکم بند دوران بارداری طب و صنعت

   شکم بند دوران بارداری طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  •جهت حمایت از کمر و مفصل ران. •کمک به حفظ وضعیت صحیح بدن و کاهش فشارهای وارد بر عضلات و لیگامان های شکم و اطراف شکم به ویژه هنگام انجام فعالیت های روزمره. •ایجاد بستری نرم و کاهش دردهای ناشی از افتادگی شکم.
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • وجود دو تسمه فنری پلاستیکی در قسمت پشتی کمربند فشار بر روی مهره های کمری را کاهش می دهد. دقت نمایید پس از بستن شکم بند این تسمه ها مطابق شکل به صورت قرینه نسبت به خط وسط ستون فقرات قرار گرفته باشد. • این وسیله با تشخیص و مشورت پزشک استفاده شود.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • شکم بند پل دار (کرم) طب و صنعت

   شکم بند پل دار (کرم) طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • حفظ زیبایی اندام • کوچک کردن شکم و پهلو • بر طرف کردن دردهای ناشی از گرفتگی عضلات کمری پهلو و شکم • حمایت از مهره های کمری در صدمات پایدار ستون فقرات • جلوگیری از افتادگی شکم بعد از زایمان و برخی از اعمال جراحی شکمی به تشخیص پزشک معالج
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • لطفاً هنگام شستشو از آب سرد و صابون استفاده کرده و از چنگ زدن شکم بند خودداری فرمایید.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • شکم بند پل دار (سفید) طب و صنعت

   شکم بند پل دار (سفید) طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • حفظ زیبایی اندام • کوچک کردن شکم و پهلو • بر طرف کردن دردهای ناشی از گرفتگی عضلات کمری، پهلو و شکم • حمایت از مهره های کمری در صدمات پایدار ستون فقرات • جلوگیری از افتادگی شکم بعد از زایمان و برخی از اعمال جراحی شکمی به تشخیص پزشک معالج
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • لطفاً هنگام شستشو از آب سرد و صابون استفاده کرده، و از چنگ زدن وسیله خودداری فرمایید.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • شکم بند بارداری (با پارچه سه بعدی) طب و صنعت

   شکم بند بارداری (با پارچه سه بعدی) طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  •جهت حمایت از کمر و مفصل ران. •کمک به حفظ وضعیت صحیح بدن و کاهش فشارهای وارد بر عضلات و لیگامان های شکم و اطراف شکم به ویژه هنگام انجام فعالیت های روزمره. •ایجاد بستری نرم و کاهش دردهای ناشی از افتادگی شکم.
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • هر نوع شکم بند بارداری را با تشخیص و تجویز پزشک استفاده نمایید. •با آب سرد شسته شود و از چلاندن، اطو کردن و خشک شویی آن خودداری فرمایید.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • شکم بند با کش دوبل طب و صنعت

   شکم بند با کش دوبل طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • حفظ زیبایی اندام • کوچک کردن شکم و پهلو • بر طرف کردن دردهای ناشی از گرفتگی عضلات کمری، پهلو و شکم • حمایت از مهره های کمری در صدمات پایدار ستون فقرات • جلوگیری از افتادگی شکم بعد از زایمان و برخی از اعمال جراحی شکمی به تشخیص پزشک معالج
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • لطفاً هنگام شستشو از آب سرد و صابون استفاده کرده، و از چنگ زدن وسیله خودداری فرمایید.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • کمربند کار طب و صنعت

   کمربند کار طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • حفظ وضعیت صحیح بدن در هنگام انجام فعالیت های شغلی، ورزشی و کارهای روزمره • کاهش صدمات ناشی از کار سنگین • پیشگیری از کمر درد • جمع کردن شکم و جابه جایی مرکز ثقل به منظور کاهش فشار وارد بر مهره های کمری • ایجاد گرما • کاهش فشار بر لیگامان ها • حمایت از مفاصل خاجی لگنی و ستون فقرات کمری
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • استفاده از کرست های کمری فقط در صورت تشخیص بیماری و تجویز پزشک می تواند مفید باشد.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • کمربند پددار طب و صنعت

   کمربند پددار طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • افرادی که به دلایل مختلف قوس طبیعی کمر آنها کاهش پیدا کرده و یا گودی کمر ندارند. • مبتلایان به دردهای مفصل ساکروایلیاک • حمایت از مهره های کمری، تغییر میزان و زاویه فشار وارد بر استخوان خاجی و ناحیه ساکروایلیاک به منظور پیشگیری و درمان برخی از بیماری های اسکلتی، عضلانی بنا به تشخیص و تجویز پزشک. • افردای که گودی کمر آنها از حد طبیعی بیشتر شده اگر با پر کردن این گودی احساس راحتی می کنند می توانند از این کمربند استفاده نمایند.
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • فقط با تشخیص و تجویز پزشک و یا متخصصان گروه های درمانی استفاده شود. • محل قرار گیری بالشتک را به نحوی تعیین کنید که بیشترین راحتی و اثرگذاری آن را احساس کنید. • لطفاً از روی تصویر، به نحوه قرار گرفتن بالشتک توجه فرمایید. • اگر پزشک معالج شما، افزایش دما در ناحیه تحت پوشش کمربند را ممنوع کرده است، از استفاده این وسیله خودداری فرمایید. • هنگام شستشو از آب سرد و صابون استفاده کرده، از چنگ زدن و اتو کردن وسیله خودداری فرمایید.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • کرست کمر لومبوساکرال (با کش دوبل) طب و صنعت

   کرست کمر لومبوساکرال (با کش دوبل) طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • انواع کمر درد به تشخیص پزشک معالج • بعضی از انواع شکستگی های پایدار مهره های کمری پوکی شدید استخوان • شکستگی های ناشی از پوکی استخوان برای حمایت از مهره ها و تسکین درد • گرفتگی و کشیدگی عضلات و لیگامان ها • افزایش و کاهش قوس طبیعی ستون فقرات کمری • سُرخوردگی خفیف مهره ها • سایر موارد بنا به تجویز پزشک
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • استفاده از کرست های کمری فقط در صورت تشخیص بیماری و تجویز پزشک می تواند مفید باشد.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • کرست کمر

   کرست کمر لومبوساکرال طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • انواع کمر درد به تشخیص پزشک معالج • برخی از انواع شکستگی های پایدار مهره های کمری • پوکی شدید استخوان • شکستگی های ناشی از پوکی استخوان برای حمایت از مهره های و تسکین درد • گرفتگی و کشیدگی عضلات و لیگامان ها • افزایش قوسی طبیعی ستون فقرات کمری • سرخوردگی خفیف مهره ها
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • استفاده از کرست های کمری فقط در صورت تشخیص بیماری و تجویز پزشک می توان مفید باشد.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • کرست کمر بلند (با پارچه سه بعدی) طب و صنعت

   کرست کمر بلند (با پارچه سه بعدی) طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • بانوان برای حفظ زیبایی اندام • افراد لاغر و نوجوان در سن رشد برای جلوگیری از خمیدگی پشت (مشروط به انجام ورزش های تقویت کننده عضلات ستون فقرات) برگرداندن حجم تنفس به وضعیت مطلوب در بیمارانی که برای مدت طولانی بستری بوده اند. • افتادگی شانه ها • خمیدگی پشت • خستگی عضلات پشتی • مشکلات تنفسی ناشی از روی هم خوابیدن ریه ها • عوارض ناشی از صدمات دیسک مهره های پشتی
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • قابل شستشو، بادوام، ضد حساسیت، راحت، قابل اختفا در زیر لباس، اعمال نیروی مطلوب برای کاربردهای مورد نظر
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • کرست دورسولومبوساکرال (T.L.S.O) طب و صنعت

   کرست دورسولومبوساکرال (T.L.S.O) طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • شکستگی های پایدار و با ثبات ستون فقرات پشتی • بعد از عمل جراحی ستون فقرات • پیشگیری و درمان خمیدگی غیرطبیعی ستون فقرات پشتی • سایر موارد به تشخیص پزشک معالج
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • طبق تشخیص و تجویز پزشک استفاده شود. • در انتخاب سایز متناسب بر اساس دور کمر بیمار دقت نمایید . • هنگام شستشو از آب سرد استفاده نمایید. • از چنگ زدن، اتو کردن و یا استفاده از خشک کن خودداری فرمایید. • قبل از به کارگیری کرست کمر به تصاویر مربوط به مراحل بستن وسیله توجه فرمایید.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • کتف بند و قوزبند طب و صنعت

   کتف بند و قوزبند طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • بانوان برای حفظ زیبایی اندام • افراد لاغر و نوجوان در سن رشد برای جلوگیری از خمیدگی پشت (مشروط به انجام ورزش های تقویت کننده عضلات ستون فقرات) برگرداندن حجم تنفس به وضعیت مطلوب در بیمارانی که برای مدت طولانی بستری بوده اند. • افتادگی شانه ها • خمیدگی پشت • خستگی عضلات پشتی • مشکلات تنفسی ناشی از روی هم خوابیدن ریه ها • عوارض ناشی از صدمات دیسک مهره های پشتی
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • قابل شستشو، بادوام، ضد حساسیت، راحت، قابل اختفا در زیر لباس، اعمال نیروی مطلوب برای کاربردهای مورد نظر
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • قوزبند کشی طب و صنعت

   قوزبند کشی طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • بانوان برای حفظ زیبایی اندام • افراد لاغر و نوجوان در سن رشد برای جلوگیری از خمیدگی پشت (مشروط به انجام ورزش های تقویت کننده عضلات ستون فقرات) • کسانی که برای مدت طولانی پشت میز می نشینند. برگرداندن حجم تنفس به وضعیت مطلوب در بیمارانی که برای مدت طولانی بستری بوده اند. • افتادگی شانه ها • خمیدگی پشت • خستگی عضلات پشتی • مشکلات تنفسی ناشی از روی هم خوابیدن ریه ها • پیشگیری از عوارض برخی از صدمات دیسک مهره های پشتی
   • نحوه استفاده:  ابتدا پارچه گرد بافت داخل بسته را طوری بپوشید که سطح زیر زانوبند را کاملاً پوشش دهد. سپس زانوبند را طوری روی زانوی خود ببندید که کش با طول بیشتر بالا و کش با طول کمتر پایین زانو قرار گرفته و سوراخ زانوبند، استخوان کشکک را به صورت قرینه در بر گیرد. پس از قرار گرفتن زانوبند در محل صحیح خود بندها را از داخل سگک عبور داده با فشاری مناسب محکم نمایید.
   • دقت کنید ::  • پوشیدن این وسیله هنگام خواب توصیه نمی شود. • انجام ورزش های تقویت کننده عضلات ستون فقرات هم زمان با استفاده از انواع قوزبند الزامی است. • لطفاً جهت شستشو از آب سرد و صابون استفاده کرده، از چنگ زدن وسیله خودداری نمایید.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • نگهدارنده قفسه سینه طب و صنعت نمایش آن در وبسایت ایران بنیان

   نگهدارنده قفسه سینه طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • پس از عمل جراحی قلب باز • شکستگی و ضرب دیدگی استخوان های دنده و جناق سینه
   • روش عملکرد:  • با ایجاد محدودیت حرکتی و ثبات در استخوان های تشکیل دهنده قفسه سینه، از باز شدن محل عمل جراحی قلب باز جلوگیری کرده و درد بیمار را به ویژه هنگام تنفس عمیق، عطسه و یا سرفه کردن کاهش می دهد.
   • نحوه استفاده:  • سایز مناسب را بر اساس محیط سینه بیمار انتخاب نمایید. • ابتدا وسیله را به صورت قرینه روی قفسه سینه بیمار قرار داده، دو سر آزاد آن را چنان به یکدیگر وصل نمایید که وسیله روی بدن کاملاً محکم قرار گیرد. بند وسط در قسمت جلو را باز کرده و با کشش مناسب آن را مجدداً ببندید. مقدار کشش باید به گونه ای باشد که بیمار علاوه بر امکان تنفس، کمترین درد را احساس نماید. بندهای سر شانه را از روی شانه عبور داده و در قسمت پشت به صورت متقاطع در محل خود قرار دهید. • بیمار می تواند در مواقع ضروری با کم و زیاد کردن کشش بند جلو مقدار فشار را تنظیم نماید.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0
  • فتق بند

   فتق بند طب و صنعت

   ویژگی‌ها
   • موارد کاربرد:  • موارد استفاده بعنوان پشتی • بالشتک دو کاره طب و صنعت میتواند در دو حالت مختلف بعنوان پشتی نیز استفاده شود .این بالشتک دارای دولبه می باشد یکی لبه ضخیم تر و دیگری لبه باریکتر • حالت اول: استفاده از بالشتک جهت پر کردن گودی کمر و ایجاد تکیه گاه کامل برای استراحت ستون فقرات ، در این حالت قسمت ضخیم تربالشتک به سمت پائین و قسمت باریکتر آن به طرف بالا قرار گیرد. • حالت دوم: استفاده از بالشتک جهت ایجاد یک تکیه گاه مناسب حین کار کردن پشت میز کار ، در این حالت قسمت باریکتر بالشتک به سمت پائین و قسمت ضخیم تر به طرف بالا قرار میگیرد . هنگام کار کردن پشت میز با کامپیوتر ، مطالعه ، نویسندگی و سایر موارد مشابه ، میتوان بالشتک را در این حالت روی پشتی صندلی قرار داد.
   • نحوه استفاده:  • فتق بند طب و صنعت قابل استفاده بصورت يکطرفه و دوطرفه مي باشد، در صورتيکه بيمار به فتق يکطرفه مبتلا باشد مي توان پد فشاري سمت سالم را از داخل وسيله خارج نمود. • وسيله را مطابق شکل کاملا متقارن روي بدن قرار دهيد، کمربند آنرا از پشت خود هدايت کرده و محکم ببنديد. • تسمه هاي کشي را ابتدا روي نوارهاي پشت متصل کرده سپس از کشاله ران عبور داده و با فشار مناسب روي چسبک هاي قسمت جلو متصل نمائيد. • اگر بيمار به فتق دو طرفه مبتلا باشد هر دو تسمه کشي را ببنديد و اگر بيماري بصورت يکطرفه مي باشد بستن يک تسمه در سمت مبتلا کافي خواهد بود.
   • دقت کنید ::  • فقط با تشخيص و تجويز پزشک استفاده شود. • مدت زمان استفاده از فتق بند معمولا 8 ساعت در شبانه روز مي باشد مگر در شرايطي که پزشک معالج اين زمان را تغيير دهد. • قبل از استفاده از درست قرار گرفتن پدها در مکان خود اطمينان حاصل کنيد. • نوع: چپ, راست, دوطرفه • نحوه شستشو: چسب ها را به هم بچسبانيد. پدهاي فشاري پلي يورتان را خارج کرده، در صورت امکان از کيف شستشو استفاده کنيد. هنگام شستشو، دماي آب بايد زير 40 درجه سانتي گراد باشد.
   • گواهینامه ها:  اخذ گواهینامه CE اروپا، استاندارد ISO13485 و شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت به شماره 7/65514/ک
   0