نمایش دادن همه 26 نتیجه


  • میل شنای T شکل تن زیب

   میل شنای T شکل تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  لوله آهنی با آبکاری کروم، روکش PVC بر روی دسته ها
   • رنگ:  سبز
   0
  • میل شنا تن زیب

   میل شنا تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  لوله آهنی با آبکاری کروم، روکش PVC بر روی دسته ها
   • رنگ:  سبز
   0
  • میل دراز و نشست تن زیب

   میل دراز و نشست تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  لوله آهنی با آبکاری کروم، روکش PVC بر روی دسته ها
   • رنگ:  سبز
   0
  • میل بارفیکس سه لول تن زیب

   میل بارفیکس سه لول تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  لوله آهنی با آبکاری کروم، روکش PVC بر روی دسته ها
   • رنگ:  سبز
   0
  • میل بارفیکس تک لول تن زیب

   میل بارفیکس تک لول تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  لوله آهنی با آبکاری کروم، روکش PVC بر روی دسته ها
   • رنگ:  سبز
   0
  • کمان کش تن زیب

   کمان کش تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  لوله فلزی با فوم NBR، دو دسته پلاستیکی با روکش NBR، و دو عدد کش لاتکس
   • رنگ:  رنگ کش : زرد
   0
  • کش ورزشی دوتایی کوتاه قوی تن زیب

   کش ورزشی دوتایی کوتاه قوی تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  دسته های فومی، بندهای پارچه ای، و کش لاتکس
   • رنگ:  قرمز
   0
  • کش ورزشی دوتایی کوتاه ضعیف تن زیب

   کش ورزشی دوتایی کوتاه ضعیف تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  دسته های فومی، بندهای پارچه ای، و کش لاتکس
   • رنگ:  آبی
   0
  • کش تمرین سی ایکس cx – قوی تن زیب

   کش تمرین سی ایکس cx – قوی تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  دسته های فومی، بندهای پارچه ای، و کش لاتکس
   • رنگ:  آبی
   0
  • کش تمرین سی ایکس cx – ضعیف تن زیب

   کش تمرین سی ایکس cx – ضعیف تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  دسته های فومی، بندهای پارچه ای، و کش لاتکس
   • رنگ:  سبز
   0
  • کش قرقره ای تن زیب

   کش قرقره ای تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  دسته های فومی، بندهای پارچه ای، کش لاتکسی قوی و قرقره ضد سایش
   • رنگ:  قرمز
   0
  • کش ورزشی پا تن زیپ

   کش ورزشی پا تن زیپ

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  کش لاتکس
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • فنر شکم تن زیب

   فنر شکم تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  کف PVC
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • دیسک چرخونک تن زیب

   دیسک چرخونک تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  برجستگی های فومی از جنس EVR
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • دمبل قابل تنظیم

   دمبل قابل تنظیم تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  جنس دسته دمبل : PVC
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • حلقه ورزشی مشبک (دانش آموزی) تن زیب

   حلقه ورزشی مشبک (دانش آموزی) تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  برجستگی های فومی از جنس EVR
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • حلقه لاغری دوبل تن زیب

   حلقه لاغری دوبل تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  برجستگی های فومی از جنس EVR
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • حلقه لاغری پیچشی تن زیب

   حلقه لاغری پیچشی تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  برجستگی های فومی از جنس EVR
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • حلقه لاغری تن زیب

   حلقه لاغری تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  برجستگی های فومی از جنس EVR
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • حلقه جادویی پیچشی تن زیب

   حلقه جادویی پیچشی تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  برجستگی های فومی از جنس EVR
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • حلقه جادویی تن زیب

   حلقه جادویی تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  برجستگی های فومی از جنس EVR
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • حلقه توپی تن زیب

   حلقه توپی تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  برجستگی های فومی از جنس EVR
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • حلقه تخم مرغی تن زیب

   حلقه تخم مرغی تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  روکش فومی از جنس NBR
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • حلقه ایروبیک تن زیپ

   حلقه ایروبیک تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  روکش فومی از جنس NBR
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0
  • چربی سنج تن زیب

   چربی سنج تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  داراي گواهينامه استاندارد ايمني محصول
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  کتری استیل، قوری چینی
   • رنگ:  آبی – سبز – نسکافه ای
   0
  • چسبونک تن زیب

   چسبونک تن زیب

   ویژگی‌ها
   • گواهینامه ها:  دارای گواهی ثبت طرح صنعتی است.
   • گارانتی:  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
   • جنس:  کتری استیل، قوری چینی
   • رنگ:  سفيد – زرد
   0