نمایش 1–40 از 164 نتیجه


  • لوستر مدل زوبين هشت گوش منبت کد 259 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: هشت گوش ارتفاع: 90سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 5 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  ابعاد: 73×90 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل زوبين 8 گوش کد 210 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: هشت گوش ارتفاع: 90سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 6 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  73 × 73 ×90 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل ويل 8 شعله کد 221 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: دايره اي ارتفاع: 77سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 8 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  86 × 86 ×77 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل تايتانيک کد 215 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: دایره ای ارتفاع: 77سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 8 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  106 × 58 × 77 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل تخت جمشيد 2 شعله کد 216 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: لوستر ارتفاع: 63 سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 2 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  طول: 49، عرض: 38، ارتفاع: 120 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل سکان کوچک کد 236 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: دايره اي ارتفاع: 77سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 3 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  طول: 49، عرض: 38، ارتفاع: 120 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل آويز فانتزي طرح ستاره کد 111a دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: لوستر ارتفاع: 120سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 1عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  طول: 49، عرض: 38، ارتفاع: 120 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل روستيک 8 شعله کد 211 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: دایره ای ارتفاع: 86سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 8 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  78 × 78 × 86 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل روستيک 6 شعله کد 206 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: دایره ای ارتفاع: 93سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 6 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  65 × 65 × 93 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل روستيک 4 شعله کد 207 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: دایره ای ارتفاع: 80سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 4 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  50 × 50 × 80 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل رومي 8 شعله کد 234 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع آويز: سقفي شکل: هشت گوش ارتفاع: 82سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 3+8 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  ابعاد: 77 × 77 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل رومي سه شعله کد 232 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: لوستر ارتفاع: 80سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 2+3 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  ابعاد: 57×80 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل رومی کد 231 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: لوستر ارتفاع: 75سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 2+4 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  ابعاد: 66×75 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل رومي 6 شعله کد 230 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: لوستر تعداد سرپيچ: 3+6 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  ارتفاع: 79سانتي‌متر ابعاد: 73×79 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل پرستيژ 8 شعله کد 200 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي ارتفاع: 78سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 8 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  30 × 13 × 78 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل اورانوس متوسط کد 244 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: شش گوش ارتفاع: 77سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 5 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  50 × 50 × 77 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل اورانوس کوچک کد 242 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي ارتفاع: 75سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 3 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  42 × 42 × 75 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل منچستر 6 شعله کد 271 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي ارتفاع: 80سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 6 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  60 × 40 × 80 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل منچستر 4 شعله کد 270 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: چهارگوش ارتفاع: 86سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 4 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  طول: 38، عرض: 38، ارتفاع: 86 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل آويز فانتزي طرح قلب کد b 111 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: لوستر ارتفاع: 120سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 1 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  طول: 39، عرض: 32، ارتفاع: 120 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل کلاسيک 5 شعله کد 203 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: لوستر ارتفاع: 95سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 5 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  ابعاد: 60×60 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل چلسي 6 شعله کد 238 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: دايره اي ارتفاع: 77سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 6 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  56 × 56 ×77 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل چلسی 5 شعله کد 202 دارکار

   لوستر مدل چلسی 5 شعله کد 202 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: دايره اي ارتفاع: 79سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 5 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  46 × 46 × 78 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل چلسي 4 شعله کد 237 دارکار

   لوستر مدل چلسي 4 شعله کد 237 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: دایره ای تعداد سرپيچ: 3 عدد ارتفاع: 78 سانتي متر
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  46 × 46 × 78 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل چلسی 3 شعله کد 201 دارکار

   لوستر مدل چلسی 3 شعله کد 201 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي تعداد سرپيچ: 3 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  ابعاد: طول: 50، عرض: 38، ارتفاع: 120 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل آويز فانتزي طرح اشک کد c 111 دارکار

   لوستر مدل آويز فانتزي طرح اشک کد c 111 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: لوستر ارتفاع: 120سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 1 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  ابعاد: طول: 50، عرض: 38، ارتفاع: 120 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل افسون 8 شعله کد 225 دارکار

   لوستر مدل افسون 8 شعله کد 225 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: آويز سقفي شکل: دايره اي ارتفاع: 90سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 8 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  طول: 64 ، عرض: 64 ، ارتفاع: 90 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل افسون 3 شعله کد 224 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: لوستر ارتفاع: 82سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 3 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  82 × 47 × 47 سانتي متر
   0
  • لوستر مدل افسون 5 شعله کد 222 دارکار

   لوستر مدل افسون 5 شعله کد 222 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: لوستر شکل: دايره اي ارتفاع: 85سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 5 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  85 × 54 × 54 سانتي متر
   0
  • چراغ سقفي مدل ساني کد 324 دارکار

   چراغ سقفي مدل ساني کد 324 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: سقفی ارتفاع: 15سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 2 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  48×15 سانتي متر
   0
  • چراغ سقفي مدل سکان کوچک کد 312 دارکار

   چراغ سقفي مدل سکان کوچک کد 312 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: سقفی شکل: دايره اي ارتفاع: 14سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 2 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  39×14 سانتي متر
   0
  • چراغ سقفي مدل کوروش متوسط کد 302 دارکار

   چراغ سقفي مدل کوروش کوچک کد 302 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: سقفی شکل: چهار گوش ارتفاع: 15سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 3 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  15 × 34 × 34 سانتي متر
   0
  • چراغ سقفي مدل کوروش بزرگ کد 300 دارکار

   چراغ سقفي مدل کوروش بزرگ کد 300 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: سقفی شکل: چهار گوش ارتفاع: 15سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 4 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  40×15 سانتي متر
   0
  • چراغ سقفي مدل آفتاب بزرگ کد 320 دارکار

   چراغ سقفي مدل آفتاب بزرگ کد 320 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: سقفی شکل: دايره اي ارتفاع: 16سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 3 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  48.5×16 سانتي متر
   0
  • چراغ ديواري مدل زوبين کد 442 دارکار

   لوستر چوبی دیواری مدل زوبين کد 442 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: دیواری شکل: استوانه مخروطي ارتفاع: 24سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 2 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  18 × 54 × 24 سانتي متر
   0
  • چراغ ديواري مدل ويل کد 425 دارکار

   لوستر چوبی ديواري مدل ويل کد 425 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: دیواری شکل: استوانه مخروطي ارتفاع: 29سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 1 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  22 × 27 × 29 سانتي متر
   0
  • چراغ ديواري مدل يونيک کد 420 دارکار

   چراغ ديواري مدل يونيک کد 420 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: دیواری شکل: استوانه مخروطي ارتفاع: 45سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 1 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  26 × 34 × 45 سانتي متر
   0
  • چراغ ديواري

   چراغ ديواري مدل تخت جمشيد 2 شعله کد 450 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: دیواری ارتفاع: 34سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 2 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  47 × 20 × 34 سانتي متر
   0
  • چراغ ديواري مدل تخت جمشيد تک شعله کد 448 دارکار

   چراغ ديواري مدل تخت جمشيد تک شعله کد 448 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: دیواری ارتفاع: 34سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 1 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  20 × 19 × 34 سانتي متر
   0
  • چراغ ديواري مدل اسپرت کد 416 دارکار

   چراغ ديواري مدل اسپرت کد 416 دارکار

   ویژگی‌ها
   • ویژگی محصول:  نوع: دیواری ارتفاع: 25سانتي‌متر تعداد سرپيچ: 2 عدد
   • رنگ:  رنگ سرامیک : سفید (طرح فرشته)
   • جنس:  بدنه چوبی
   • ابعاد:  10.5×38×25 سانتي متر
   0