نمایش 1–40 از 50 نتیجه


  • مبل ایتال فوم مدل اچ پی

   مبل ایتال فوم مدل اچ پی

   ویژگی‌ها
   • جنس:  اسکلت تمام فلز و نوارهای الاستیکی
   0
  • مبل ایتال فوم مدل پیره

   ویژگی‌ها
   • جنس:  اسکلت تمام فلز و نوارهای الاستیکی
   0
  • مبل ایتال فوم مدل فلورانس

   مبل ایتال فوم مدل فلورانس

   ویژگی‌ها
   • جنس:  اسکلت تمام فلز و نوارهای الاستیکی
   0
  • مبل ایتال فوم مدل ولندا

   ویژگی‌ها
   • جنس:  اسکلت تمام فلز و نوارهای الاستیکی
   0
  • مبل ایتال فوم مدل پالرمو

   ویژگی‌ها
   • جنس:  اسکلت تمام فلز و نوارهای الاستیکی
   0
  • مبل ایتال فوم مدل برگامو

   ویژگی‌ها
   • جنس:  اسکلت تمام فلز و نوارهای الاستیکی
   0
  • مبل ایتال فوم مدل لیبرا

   ویژگی‌ها
   • جنس:  اسکلت تمام فلز و نوارهای الاستیکی
   0
  • مبل یک‌نفره نیک‌آذین مدل آلبرتا کدF۱

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۵ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۷۵ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۶۸ عمق مبل (سانتی‌متر): ۸۷ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۵۸ عرض مبل (سانتی‌متر): ۱۰۷
   0
  • مبل دونفره نیک‌آذین مدل آلبرتا-کدF۱

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۵ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۷۵ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۶۸ عمق مبل (سانتی‌متر): ۸۷ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۱۱۴ عرض مبل (سانتی‌متر): ۱۶۹
   0
  • مبل سه‌نفره نیک‌آذین مدل آلبرتا-کدF۱

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۵ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۷۵ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۶۹ عمق مبل (سانتی‌متر): ۸۷ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۱۶۴ عرض مبل (سانتی‌متر): ۲۱۳
   0
  • مبل یک‌نفره نیک‌آذین مدل آلبرتا-کدF۲

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۵ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۷۵ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۶۸ عمق مبل (سانتی‌متر): ۸۷ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۵۸ عرض مبل (سانتی‌متر): ۱۰۷
   0
  • مبل دونفره نیک‌آذین مدل آلبرتا-کدF۲

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۵ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۷۵ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۶۸ عمق مبل (سانتی‌متر): ۸۷ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۱۱۴ عرض مبل (سانتی‌متر): ۱۶۹
   0
  • مبل سه‌نفره نیک‌آذین مدل آلبرتا-کدF۲

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۵ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۷۵ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۶۸ عمق مبل (سانتی‌متر): ۸۷ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۱۶۴ عرض مبل (سانتی‌متر): ۲۱۳
   0
  • مبل تک‌نفره رستاک مدل ورسای کد F۱

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۲ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۷۶ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۶۲ عمق مبل (سانتی‌متر): ۸۵ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۵۸ عرض مبل (سانتی‌متر): ۱۱۰
   0
  • مبل دونفره رستاک مدل ورسای کد F۱

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۲ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۷۶ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۶۲ عمق مبل (سانتی‌متر): ۸۵ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۱۳۰ عرض مبل (سانتی‌متر): ۲۰۶
   0
  • مبل سه‌نفره رستاک مدل ورسای کد F۱

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۷ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۸۲ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۵۹ عمق مبل (سانتی‌متر): ۹۶ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۱۶۷ عرض مبل (سانتی‌متر): ۲۵۳
   0
  • مبل تک‌نفره نیک‌آذین مدل ونیز

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۵ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۱۰۷ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۵۹ عمق مبل (سانتی‌متر): ۹۰ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۴۸ عرض مبل (سانتی‌متر): ۸۰
   0
  • مبل دونفره نیک‌آذین مدل ونیز

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۷ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۸۲ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۵۹ عمق مبل (سانتی‌متر): ۹۶ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۱۲۵ عرض مبل (سانتی‌متر): ۲۰۷
   0
  • مبل سه‌نفره نیک‌آذین مدل ونیز

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۷ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۸۲ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۵۹ عمق مبل (سانتی‌متر): ۹۶ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۱۶۷ عرض مبل (سانتی‌متر): ۲۵۳
   0
  • مبل تک‌نفره نیک‌آذین مدل سویلا

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۲ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۷۶ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۶۰ عمق مبل (سانتی‌متر): ۶۵ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۵۵ عرض مبل (سانتی‌متر): ۷۰
   0
  • مبل دو‌نفره نیک‌آذین مدل سویلا

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۰ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۷۵ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۸۲ عمق مبل (سانتی‌متر): ۹۰ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۱۲۸ عرض مبل (سانتی‌متر): ۱۹۰
   0
  • مبل سه‌نفره نیک‌آذین مدل سویلا

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۰ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۷۵ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۸۲ عمق مبل (سانتی‌متر): ۹۰ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۱۶۸ عرض مبل (سانتی‌متر): ۲۳۰
   0
  • مبل تک‌‌نفره نیک‌آذین مدل جرجیا

   مبل تک‌‌نفره نیک‌آذین مدل جرجیا

   ویژگی‌ها
   • جنس:  اسکلت اصلی مبلمان: ترکیبی از چوب روس و پروفیل سبک آهن
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۳ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۷۴ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۷۲ عمق مبل (سانتی‌متر): ۹۵ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۵۵ عرض مبل (سانتی‌متر): ۱۰۶
   0
  • مبل دو‌‌نفره نیک‌آذین مدل جرجیا

   مبل دو‌‌نفره نیک‌آذین مدل جرجیا

   ویژگی‌ها
   • جنس:  اسکلت اصلی مبلمان: چوب روس و پروفیل سبک آهن
   0
  • مبل سه‌‌نفره نیک‌آذین مدل جرجیا

   مبل سه‌‌نفره نیک‌آذین مدل جرجیا

   ویژگی‌ها
   • جنس:  اسکلت اصلی مبلمان: ترکیبی از چوب روس
   0
  • مبل تک‌‌نفره نیک‌آذین مدل میلان

   مبل تک‌‌نفره نیک‌آذین مدل میلان

   ویژگی‌ها
   • جنس:  اسکلت اصلی مبلمان: ترکیبی از چوب روس و پروفیل سبک آهن
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۳ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۷۴ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۷۲ عمق مبل (سانتی‌متر): ۹۵ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۵۵ عرض مبل (سانتی‌متر): ۱۰۶
   0
  • مبل دو‌‌نفره نیک‌آذین مدل میلان

   مبل دو‌‌نفره نیک‌آذین مدل میلان

   ویژگی‌ها
   • جنس:  اسکلت اصلی مبلمان: چوب روس و پروفیل سبک آهن
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۳ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۷۴ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۷۲ عمق مبل (سانتی‌متر): ۹۵ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۱۲۵ عرض مبل (سانتی‌متر): ۱۷۶
   0
  • مبل سه‌‌نفره نیک‌آذین مدل میلان

   مبل سه‌‌نفره نیک‌آذین مدل میلان

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۳ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۷۴ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۷۲ عمق مبل (سانتی‌متر): ۹۵ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۱۶۵ عرض مبل (سانتی‌متر): ۲۱۶
   0
  • مبل تک‌نفره نیک‌آذین مدل جنوا کد F۱

   مبل تک‌نفره نیک‌آذین مدل جنوا کد F۱

   ویژگی‌ها
   • جنس:  اسکلت اصلی مبلمان: ترکیبی از چوب روس و راش
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۳ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۹۶ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۶۳ عمق مبل (سانتی‌متر): ۸۸ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۵۳ عرض مبل (سانتی‌متر): ۸۷
   0
  • مبل دو‌نفره نیک‌آذین مدل جنوا کد F۱

   مبل دو‌نفره نیک‌آذین مدل جنوا کد F۱

   ویژگی‌ها
   • جنس:  اسکلت اصلی مبلمان: ترکیبی از چوب روس
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۰ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۷۹ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۶۳ عمق مبل (سانتی‌متر): ۹۵ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۱۳۰ عرض مبل (سانتی‌متر): ۱۹۵
   0
  • مبل سه‌نفره نیک‌آذین مدل جنوا کد F۱

   مبل سه‌نفره نیک‌آذین مدل جنوا کد F۱

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۰ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۷۹ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۶۳ عمق مبل (سانتی‌متر): ۹۵ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۱۸۰ عرض مبل (سانتی‌متر): ۲۴۵
   0
  • مبل تک‌نفره نیک‌آذین مدل اوهایو کد F۱

   مبل تک‌نفره نیک‌آذین مدل اوهایو کد F۱

   ویژگی‌ها
   • جنس:  اسکلت اصلی مبلمان: ترکیبی از چوب روس
   0
  • مبل دو‌نفره نیک‌آذین مدل اوهایو کد F۱

   مبل دو‌نفره نیک‌آذین مدل اوهایو کد F۱

   ویژگی‌ها
   • جنس:  اسکلت اصلی مبلمان: ترکیبی از چوب روس
   0
  • مبل سه‌نفره نیک‌آذین مدل اوهایو کد F۱

   مبل سه‌نفره نیک‌آذین مدل اوهایو کد F۱

   0
  • مبل تک‌نفره نیک‌آذین مدل جنوا کد F۲

   مبل تک‌نفره نیک‌آذین مدل جنوا کد F۲

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۳ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۹۶ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۶۳ عمق مبل (سانتی‌متر): ۸۸ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۵۳ عرض مبل (سانتی‌متر): ۸۷
   0
  • مبل سه‌نفره نیک‌آذین مدل جنوا کد F۲

   مبل سه‌نفره نیک‌آذین مدل جنوا کد F۲

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۰ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۷۹ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۶۳ عمق مبل (سانتی‌متر): ۹۵ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۱۸۰ عرض مبل (سانتی‌متر): ۲۴۵
   0
  • مبل تک‌نفره نیک‌آذین مدل جنوا کد F۴

   مبل تک‌نفره نیک‌آذین مدل جنوا کد F۴

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۳ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۹۶ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۶۳ عمق مبل (سانتی‌متر): ۸۸ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۵۳ عرض مبل (سانتی‌متر): ۸۷
   0
  • مبل دو‌نفره نیک‌آذین مدل جنوا کد F۴

   مبل دو‌نفره نیک‌آذین مدل جنوا کد F۴

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۰ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۷۹ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۶۳ عمق مبل (سانتی‌متر): ۹۵ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۱۳۰ عرض مبل (سانتی‌متر):۱۹۵
   0
  • مبل سه‌نفره نیک‌آذین مدل جنوا کد F۴

   مبل سه‌نفره نیک‌آذین مدل جنوا کد F۴

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۰ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۷۹ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۶۳ عمق مبل (سانتی‌متر): ۹۵ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۱۸۰ عرض مبل (سانتی‌متر): ۲۴۵
   0
  • مبل سه‌نفره نیک‌آذین مدل جنوا کد F۵

   مبل سه‌نفره نیک‌آذین مدل جنوا کد F۵

   ویژگی‌ها
   • مشخصات فنی:  ارتفاع نشیمن (سانتی‌متر): ۴۰ ارتفاع مبل (سانتی‌متر): ۷۹ عمق نشیمن (سانتی‌متر): ۶۳ عمق مبل (سانتی‌متر): ۹۵ عرض نشیمن (سانتی‌متر): ۱۸۰ عرض مبل (سانتی‌متر): ۲۴۵
   0