نمایش دادن همه 38 نتیجه


  • رادیاتور ویتوریا600 (VITTORIA600) بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •عمق : 95 mm •قطر لوله ورودی : 1 inch •حجم آب : 0.54 L •توان حرارتی :201 W •توان حرارتی : 173 kCal/hr
   • گواهینامه ها:  استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • جنس:  فولاد
   0
  • رادیاتور ویتوریا500 (VITTORIA500) بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •عمق : 95 mm •قطر لوله ورودی : 1 inch •حجم آب : 0.46 L •توان حرارتی :179 W •توان حرارتی : 154 kCal/hr
   • گواهینامه ها:  استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • جنس:  فولاد
   0
  • رادیاتور ویتوریا350 (VITTORIA350) بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •عمق : 95 mm •قطر لوله ورودی : 1 inch •حجم آب : 0.34 L •توان حرارتی :135 W •توان حرارتی : 116 kCal/hr
   • گواهینامه ها:  استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • جنس:  فولاد
   0
  • رادیاتور ایل پریمو600 (Il Primo 600) بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •عمق : 95 mm •قطر لوله ورودی : 1 inch •حجم آب : 0.54 L •توان حرارتی :208 W •توان حرارتی : 197 kCal/hr
   • گواهینامه ها:  استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • جنس:  فولاد
   0
  • رادیاتور ایل پریمو500 (Il Primo 500) بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •عمق : 95 mm •قطر لوله ورودی : 1 inch •حجم آب : 0.47 L •توان حرارتی :183 W •توان حرارتی : 157 kCal/hr
   • گواهینامه ها:  استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • جنس:  فولاد
   0
  • رادیاتور ایل پریمو350 (Il Primo 350) بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •عمق : 95 mm •قطر لوله ورودی : 1 inch •حجم آب : 0.34 L •توان حرارتی :141 W •توان حرارتی : 121 kCal/hr
   • گواهینامه ها:  استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • جنس:  فولاد
   0
  • رادیاتور مدل النا500 (ELENA500) بوتان

   رادیاتور مدل النا600 (ELENA600) بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •عمق : 95 mm •قطر لوله ورودی : 1 inch •حجم آب : 0.53 L •توان حرارتی :202 W •توان حرارتی : 174 kCal/hr
   • گواهینامه ها:  استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • جنس:  فولاد
   0
  • رادیاتور مدل النا500 (ELENA500) بوتان

   رادیاتور مدل النا500 (ELENA500) بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •عمق : 95 mm •قطر لوله ورودی : 1 inch •حجم آب : 0.46 L •توان حرارتی :181 W •توان حرارتی : 156 kCal/hr
   • گواهینامه ها:  استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • جنس:  فولاد
   0
  • رادیاتور مدل النا500 (ELENA500) بوتان

   رادیاتور مدل النا350 (ELENA350) بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •عمق : 95 mm •قطر لوله ورودی : 1 inch •حجم آب : 0.36 L •توان حرارتی :138 W •توان حرارتی : 119 kCal/hr
   • گواهینامه ها:  استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • جنس:  فولاد
   0
  • حوله خشک کن فولادی

   حوله خشک کن فولادی 19 لول (50*80) بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •حجم آبگیری:lit 4/7 •توان حرارتی خروجی:W 706 •توان حرارتی خروجی: Kcal/hr 608 •تعداد لوله ها: 19 •چیدمان لوله: 4 ، 6 ، 9
   • گواهینامه ها:  دارای استاندارد ملی ایران و نشان کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • جنس:  فولاد
   0
  • حوله خشک کن فولادی

   حوله خشک کن فولادی 14 لول (50*60) بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •حجم آبگیری: 3/2lit •توان حرارتی خروجی: 520W •توان حرارتی خروجی: 448Kcal/hr •تعداد لوله ها: 14 •چیدمان لوله: 3 ، 4 ، 7
   • گواهینامه ها:  دارای استاندارد ملی ایران و نشان کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • جنس:  فولاد
   0
  • حوله خشک کن

   حوله خشک کن فولادی 10 لول (50*60) بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •حجم آبگیری: 2/7 •توان حرارتی خروجی: 372W •توان حرارتی خروجی: 320Kcal/hr •تعداد لوله ها: 10 •چیدمان لوله: 2 ، 3 ، 5
   • گواهینامه ها:  دارای استاندارد ملی ایران و نشان کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • جنس:  فولاد
   0
  • پکیج مدل Verona 24Rsi بوتان

   پکیج مدل Verona 24Rsi بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •ظرفیت حرارتی ورودی : kW 26.3 •ظرفیت حرارتی ورودی : kCal/hr 22.620 •ظرفیت حرارتی خروجی :kW 23.8 •ظرفیت حرارتی خروجی :KCal/hr 20.500 •حداکثر دمای آب مدار گرمایش : °C 90 •حداکثر دمای آب مدار آب گرم : °C 60 •حداقل فشار آب راه انداز :bar 0.15 •حداکثر ارتفاع پمپ : m.w.c 5 •ظرفیت منبع انبساط : L 8 •قطر لوله های مدار گرمایش : inch 3/4 •قطر لوله های مدار آب سرد و گرم : inch 1/2 •قطر لوله ورودی گاز : inch 3/4 •قطر دودکش (cm) : داخلی: 6 – خارجی: 10 •برق مورد نیاز : 220V ، 50Hz ، 1ph
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • پکیج مدل Verona 24i بوتان

   پکیج مدل Verona 24i بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •ظرفیت حرارتی ورودی : kW 26.3 •ظرفیت حرارتی ورودی : kCal/hr 22.620 •ظرفیت حرارتی خروجی :kW 23.8 •ظرفیت حرارتی خروجی :KCal/hr 20.500 •حداکثر دمای آب مدار گرمایش : °C 90 •حداکثر دمای آب مدار آب گرم : °C 60 •حداقل فشار آب راه انداز :bar 0.15 •حداکثر ارتفاع پمپ : m.w.c 5 •ظرفیت منبع انبساط : L 8 •قطر لوله های مدار گرمایش : inch 3/4 •قطر لوله های مدار آب سرد و گرم : inch 1/2 •قطر لوله ورودی گاز : inch 3/4 •قطر دودکش : 15 cm •برق مورد نیاز : 220V ، 50Hz ، 1ph
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • پکیج بوتان

   پکیج مدل Perla Pro 28 RSI بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •ظرفیت حرارتی ورودی : kW 30.9 •ظرفیت حرارتی ورودی : kCal/hr 26.600 •ظرفیت حرارتی خروجی : kW 28 •ظرفیت حرارتی خروجی :KCal/hr 24.100 •حداکثر دمای آب مدار گرمایش : °C 90 •حداکثر دمای آب مدار آب گرم : °C 60 •حداقل فشار آب راه انداز :bar 0.15 •حداکثر ارتفاع پمپ : m.w.c 5 •ظرفیت منبع انبساط : L 8 •قطر لوله های مدار گرمایش : inch 3/4 •قطر لوله های مدار آب سرد و گرم : inch 1/2 •قطر لوله ورودی گاز : inch 3/4 •قطر دودکش (cm) : داخلی: 6 – خارجی: 10
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • پکیج مدل Perla Pro 24 RSI بوتان

   پکیج مدل Perla Pro 24 RSI بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •ظرفیت حرارتی ورودی : kW 26.3 •ظرفیت حرارتی ورودی : kCal/hr 22.620 •ظرفیت حرارتی خروجی :kW 23.8 •ظرفیت حرارتی خروجی :KCal/hr 20.500 •حداکثر دمای آب مدار گرمایش : °C 90 •حداکثر دمای آب مدار آب گرم : °C 60 •حداقل فشار آب راه انداز :bar 0.15 •حداکثر ارتفاع پمپ : m.w.c 5 •ظرفیت منبع انبساط : L 8 •قطر لوله های مدار گرمایش : inch 3/4 •قطر لوله های مدار آب سرد و گرم : inch 1/2 •قطر لوله ورودی گاز : inch 3/4 •قطر دودکش (cm) : داخلی: 6 – خارجی: 10
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • پکیج مدل Perla 28i بوتان

   پکیج مدل Perla pro 28i بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •ظرفیت حرارتی ورودی : kW 30.9 •ظرفیت حرارتی ورودی : kCal/hr 26.600 •ظرفیت حرارتی خروجی : kW 28 •ظرفیت حرارتی خروجی :KCal/hr 24.100 •حداکثر دمای آب مدار گرمایش : °C 90 •حداکثر دمای آب مدار آب گرم : °C 60 •حداقل فشار آب راه انداز :bar 0.15 •حداکثر ارتفاع پمپ : m.w.c 5 •ظرفیت منبع انبساط : L 8 •قطر لوله های مدار گرمایش : inch 3/4 •قطر لوله های مدار آب سرد و گرم : inch 1/2 •قطر لوله ورودی گاز : inch 3/4 •قطر دودکش:cm 15 •برق مورد نیاز: 220V ، 50Hz ، 1ph
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • پکیج مدل Perla 24i بوتان

   پکیج مدل Perla pro 24i بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •ظرفیت حرارتی ورودی : kW 26.3 •ظرفیت حرارتی ورودی : kCal/hr 22.620 •ظرفیت حرارتی خروجی :kW 23.8 •ظرفیت حرارتی خروجی :KCal/hr 20.500 •حداکثر دمای آب مدار گرمایش : °C 90 •حداکثر دمای آب مدار آب گرم : °C 60 •حداقل فشار آب راه انداز :bar 0.15 •حداکثر ارتفاع پمپ : m.w.c 5 •ظرفیت منبع انبساط : L 8 •قطر لوله های مدار گرمایش : inch 3/4 •قطر لوله های مدار آب سرد و گرم : inch 1/2 •قطر لوله ورودی گاز : inch 3/4 •قطر دودکش : cm 15 •برق مورد نیاز: 220V ، 50Hz ، 1ph
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • پکیج مدل Parma 22 Rsi بوتان

   پکیج مدل Parma 22 Rsi بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •ظرفیت حرارتی ورودی : kW 25.2 •ظرفیت حرارتی ورودی : kCal/hr 21700 •ظرفیت حرارتی خروجی :kW 22.7 •ظرفیت حرارتی خروجی :KCal/hr 19500 •حداکثر دمای آب مدار گرمایش : °C 90 •حداکثر دمای آب مدار آب گرم : °C 60 •حداقل فشار آب راه انداز :bar 0.13 •حداکثر ارتفاع پمپ : m.w.c 5 • ظرفیت منبع انبساط : L 8 •قطر لوله های مدار گرمایش : inch 3/4 •قطر لوله های مدار آب سرد و گرم : inch 1/2 •قطر لوله ورودی گاز : inch 3/4 •قطر دودکش (cm) : داخلی: 6 – خارجی: 10
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • پکیج مدل Optima Alta 35C بوتان

   پکیج مدل Optima Alta 35C بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •ظرفیت حرارتی ورودی : kW 34.8 •ظرفیت حرارتی ورودی : kCal/hr 29.900 •ظرفیت حرارتی خروجی (60°-80°) : kW 33.9 •ظرفیت حرارتی خروجی (60°-80°) : KCal/hr 29.200 •حداکثر دمای آب مدار گرمایش : °C 90 •حداکثر دمای آب مدار آب گرم : °C 60 •حداقل فشار آب راه انداز :bar 0.15 •حداکثر ارتفاع پمپ : m.w.c 6 •ظرفیت منبع انبساط : L 10 •قطر لوله های مدار گرمایش : inch 3/4 • قطر لوله های مدار آب سرد و گرم : inch 1/2 •قطر لوله ورودی گاز : inch 3/4
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل B5418 بوتان

   آبگرمکن مدل B5418rs بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار0.1 – 0.2 bar •حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 19,950 •ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 6.7 – 15 •اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 22.7 – 50 •حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 2.5 •حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 •مصرف گاز طبیعی: m3/hr 2.75 •مصرف گاز مایع: kg/hr 2.05 •فشار گاز طبیعی: mbar 20 •فشار گاز مایع: mbar 29
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل BX114 بوتان

   آبگرمکن مدل BX114 بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •قطر دودکش مورد نیاز: cm 10 •حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار0.1 – 0.2 bar •حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 14,800 •ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 5 – 12 •اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 23 – 50 •حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 2.5 •حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 •مصرف گاز طبیعی: m3/hr 2 •مصرف گاز مایع: kg/hr1.5 •فشار گاز طبیعی: mbar9.4 •فشار گاز مایع: mbar 29
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل B4108 بوتان

   آبگرمکن مدل B4108 بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •قطر دودکش مورد نیاز: cm 10 •حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار0.1 – 0.2 bar •حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 12,200 •ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 3.5 – 9 •اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 19.5 – 50 •حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 2.5 •حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 •مصرف گاز طبیعی: m3/hr 1.5 •مصرف گاز مایع: kg/hr1.1 •فشار گاز طبیعی: mm.w.c 180 •فشار گاز مایع: mm.w.c 280
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل B3118 بوتان

   آبگرمکن مدل B3118 بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم: 10 m •قطر دودکش مورد نیاز: cm 15 •حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار0.1 – 0.2 bar •حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 24,000 •ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 6 – 16 •اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 18 – 50 •حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 2.5 •حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 •مصرف گاز طبیعی: m3/hr 2.70 •مصرف گاز مایع: kg/hr 2.00 •فشار گاز طبیعی: mm.w.c 180 •فشار گاز مایع: mm.w.c 280
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل B3115 بوتان

   آبگرمکن مدل B3115 بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم: 8 m •قطر دودکش مورد نیاز: cm 15 •حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار0.1 – 0.2 bar •حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 21,000 •ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 5.3 – 13.6 •اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 18 – 50 •حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 2.5 •حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 •مصرف گاز طبیعی: m3/hr 2.40 •مصرف گاز مایع: kg/hr 1.70 •فشار گاز طبیعی: mm.w.c 180 •فشار گاز مایع: mm.w.c 280
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل B3112 بوتان

   آبگرمکن مدل B3112 بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم: 6 m •قطر دودکش مورد نیاز: cm 15 (با اضافه کردن ارتفاع دودکش، وجود تهویه مناسب و مشروط به تایید سرویسکار مجاز، استفاده از دودکش با قطر کمتر نیز ممکن است مجاز باشد.) •حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار0.1 – 0.2 bar •حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 18,000 •ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 4.4 – 12 •اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 18 – 50 •حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 2.5 •حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 •مصرف گاز طبیعی: m3/hr 2.10 •مصرف گاز مایع: kg/hr 1.40
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل B4208i بوتان

   آبگرمکن مدل B4208it بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •قطر دودکش مورد نیاز: cm 10 •حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار0.1 – 0.2 bar •حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 12,200 •ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 3.5 – 9 •اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 19.5 – 50 •حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 2.5 •حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 •مصرف گاز طبیعی: m3/hr 1.5 •مصرف گاز مایع: kg/hr 1.1 •فشار گاز طبیعی: mm.w.c 180 •فشار گاز مایع: mm.w.c 280
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل B3218i بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم: m 10 •قطر دودکش مورد نیاز: cm 15 •حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار0.1 – 0.2 bar • حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 24,000 •ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 6 – 16 •اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 18 – 50 •حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 3.5 •حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 •مصرف گاز طبیعی: m3/hr 2.70 •مصرف گاز مایع: kg/hr 2.00 •فشار گاز طبیعی: mm.w.c 180 •فشار گاز مایع: mm.w.c 280
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل B3215i بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم: m 8 •قطر دودکش مورد نیاز: cm 15 •حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار0.1 – 0.2 bar •حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 21,000 •ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 5.3 – 13.6 •اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 18 – 50 •حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 2.5 •حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 •مصرف گاز طبیعی: m3/hr 2.50 •مصرف گاز مایع: kg/hr 1.70 •فشار گاز طبیعی: mm.w.c 180 •فشار گاز مایع: mm.w.c 280
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل B3212i بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم: m 6 •قطر دودکش مورد نیاز: cm 15 ( با اضافه کردن ارتفاع دودکش، وجود •تهویه مناسب و مشروط به تایید سرویسکار مجاز، استفاده از دودکش با قطر •کمتر نیز ممکن است مجاز باشد. ) •حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار0.1 – 0.2 bar •حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 18,000 •ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 4.4 – 12 •اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 18 – 50 •حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 3.5 •حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 •مصرف گاز طبیعی: m3/hr 2.10 •مصرف گاز مایع: kg/hr 1.40 •فشار گاز طبیعی: mm.w.c 180 •فشار گاز مایع: mm.w.c 280
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل B3318if بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم: 10 m • قطر دودکش مورد نیاز: cm 8 ( استفاده الزامی از دودکش ویژه همراه با محصول ) •حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار 0.1 – 0.2 bar • حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 24,000 • ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 6 – 16 •اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 18 – 50 •حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 2.5 •حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 •مصرف گاز طبیعی: m3/hr 2.80 •مصرف گاز مایع: kg/hr 2.10 •فشار گاز طبیعی: mm.w.c 180 •فشار گاز مایع: mm.w.c 280
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل B3315if بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم: 8 m قطر دودکش مورد نیاز: cm 8 ( استفاده الزامی از دودکش ویژه همراه با محصول ) حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار0.1 – 0.2 bar حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 21,000 ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 5.3 – 13.6 اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 18 – 50 حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 2.5 حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 مصرف گاز طبیعی: m3/hr 2.50 مصرف گاز مایع: kg/hr 1.80 فشار گاز طبیعی: mm.w.c 180 فشار گاز مایع: mm.w.c 280
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن بوتان B4208i

   آبگرمکن بوتان B4208i

   ویژگی‌ها
   • ابعاد:  ( عرض، ارتفاع، عمق ) 256*549*227 میلیمتر
   • وزن:  8.2 کيلوگرم
   • روش عملکرد:  آب گرم کن گازی
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   0
  • آبگرمکن بوتان B3218i

   آبگرمکن بوتان B3218i

   ویژگی‌ها
   • ابعاد:  ( عرض، ارتفاع، عمق ) 460*738*265 میلیمتر
   • وزن:  16 کيلوگرم
   • روش عملکرد:  آب گرم کن گازی
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   0
  • آبگرمکن بوتان B3215i

   آبگرمکن بوتان B3215i

   ویژگی‌ها
   • ابعاد:  ( عرض، ارتفاع، عمق ) 360*680*248 میلیمتر
   • وزن:  13 کيلوگرم
   • روش عملکرد:  آب گرم کن گازی
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   0
  • آبگرمکن بوتان B3212i

   آبگرمکن بوتان B3212i

   ویژگی‌ها
   • ابعاد:  ( عرض، ارتفاع، عمق ) 360*680*248 میلیمتر
   • وزن:  12.5 کيلوگرم
   • روش عملکرد:  آب گرم کن گازی
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   0
  • آبگرمکن بوتان B3318if

   آبگرمکن بوتان B3318if

   ویژگی‌ها
   • ابعاد:  ( عرض، ارتفاع، عمق ) 450*738*265 میلیمتر
   • وزن:  18.5 کيلوگرم
   • روش عملکرد:  آب گرم کن گازی
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   0
  • آبگرمکن بوتان B3315if

   آبگرمکن بوتان B3315if

   ویژگی‌ها
   • ابعاد:  ( عرض، ارتفاع، عمق ) 360*680*248 میلیمتر
   • وزن:  15 کيلوگرم
   • روش عملکرد:  آب گرم کن گازی
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   0